Saturday, 15 December 2018

KISWAHILI NA KIINGEREZA NI
LUGHA ZA TAIFA LA TANZANIA
Waweza Ona kuwa ni Ajabu Lakini Ndio Ukweli Wenyewe.

Unaweza kushangaa na kicha cha habari hapo juu, lakini huo ndio ukweli ambao wengi wetu hatu hujuwi.

Lugha ya Kiswahili ni lugha kongwe, ni lugha ambayo ikizungumzwa na wakaazi wa Afrika Mashariki na ya kati kabla ya kuja kwa Wakoloni wa KIjerumani na Waingereza.

Lugha ya Kiswahili ilitumika na wafanyabiashara wa pwani ya Afrika Mashariki, ikaendelea kutumika kipindi cha mkoloni (Mjerumani), wakoloni wa Kijerumani waliendelea kuwaachia Watz waongee lugha yao ya Kiswahili.

Alipokuja Waingereza hapo ndipo Kiingereza kikawekwa kwenye mitaala ya kufundishia, na ndio utaona wazee wengi waliosoma enzi ya Muingereza na hata Mjerumani, wanaongea na kuandika Kiingereza kizuri sana, tena kile fasaha  kile cha Oxford.

Tulipopata Uhuru na kujitawala rasmi, lugha ya Kiswahili ndio ikawa lugha rasmi ya kufundishia, kiingereza kikabakia kuwa lugha ya Kiutawala (Kiserikali) kwenye mambo ya sheria na biashara za Mabenki n.k.

Ilikuwa mtu akisikika anaongea Kiswahili aidha watamuona kuwa anajikwenza na kujiona Msomi au anajitia kimbelembele kwa kuzungumza lugha ya mkoloni, kiasi watamuona kuwa ni mtu mwenye majivuno.

Vijana wengi waliosoma baada ya uhuru ni aghalabu sana kuwasikia wakiongea Kiingereza vizuri, kwa sababu hakuna shuruti au ulazimisho wa wao kuona kuwa wanapaswa kuzungumza Kiingereza. Matokeo yake Majumbani, Maofisini na hata Seikalini asilimia 99.99 ni Kiswahili, ila kwenye yale mambo ambayo yanahitaji sheria kwenye makaratasi ndio uwa kwa Kiingereza.

Idadi ya watoto walipaswa kuanza shule ya msingi, haikuwa ya kuridhisha sana, kiasi kukapitishwa Azimio ndani ya Azimio la Arusha kuwa kuwepo na dhamira ya wazi ya kuwapatia watoto na kila ambae hakusoma elimu ya msingi ambayo kijana anapomaliza aweze kujitegemea.

Ndipo mwaka 1974 kukapitishwa Azimio la Musoma, 1974 "Elimu kwa wote" Universal Primary Education (UPE). Kwa kifupi ikaitwa elimu ya UPE na harakati zake zilikuwa kubwa kuanzia mwaka 1977.

Mikakati haswa ilikuwa kwa wananchi waishio vijijini ambao wengi wao walikuwa hawana mwamko wa kutaka kusoma, ndipo mipango ikafanywa ili kila mtu angalau ajue tu kusoma na kuandika. Kulikuwa pia na wazee ni wengi wasiojua kusoma na kuandika; kukaanzishwa "Elimu kwa watu wazima".

Vijana wengi waliingizwa shule za msingi, na haikuwa ajabu kwa wale walokuwa wamesoma miaka ya 70 mpaka 80, kusoma na vijana waliokwisha pea kiumri wa kuanza shule. Tulifikishwa mahali pazuri kitakwimu duniani kuhusu wasojua kusoma na kuandika.

Wakati huo huo, kulikuwa na matatizo ya kukosekana kwa walimu wa kutosha, ndipo hapo sasa, serikali kupitia wizara yake ya Elimu, ikaweka mikakati ya kuwapeleka kusomea ualimu vijana wengi waliomaliza darasa la saba waliopata maksi za wastani, wakaitwa walimu wa UPE.

Walimu awa walikuwa kama vile wasaidizi wa walimu, kwa sababu elimu yao hakuwa kubwa kiasi cha kupewa wanafunzi kusomesha, kwa sababu wao wenyewe waliishia shule za msingi (darasa la saba) na kisha kupelekwa kusomea ualimu na kurejeshwa kufundisha shule za msingi.

Kidogo kidogo, kutokana na upeo wao kuwa si mkubwa, pamoja na kudharauliwa, elimu ya msingi ikaanza kushuka, na angamizo ubwa lilikuja pale dunia ilipokuwa kwenye mgogoro wa kiuchumi, hali ambayo iliyakumba mashirika ya fedha ya duniani kama vile IMF, Benki ya Dunia (WB) n.k.

Kwa ufupi naweza kusema kuwa mambo yote hayo yamesababisha sekta ya elimu kuwa na upungufu mkubwa wa rasilimali zinazosababisha mabadiliko ya maendeleo kwenye elimu ya UPE, hali ile ikasababisha kushuka kwa kwa wingi ubora katika ngazi zote za elimu nchini Tanzania.

Walimu wasio na upeo na juzi wa kutosha, mishahara duni, mazingira magumu ya kazi pamoja na miundo mbinu afifu imepelekea walimu walio na upeo na ujuzi mzuri kukosa hali na hamasa ya kufundisha vizuri, wengi wao wakajikuta wakijishughulisha zaidi na biashara ndogo ndogo ili waweze kujikimu kimaisha.

Msumali wa mwisho wa kwenye jeneza la elimu, lilipigiliwa kati ya mwaka 1978–1979, pale tulipoingia kwenye vita na Uganda, mika miwili ile ilipelekea nchi kutumia mabilioni ya pesa kwenye vita na kusababisha wizara zingine kama wizara ya Elimu, kupunguziwa bajeti yake ya fedha. Na mzimu wa ufukara ukaendelea kutuandama mpaka leo, hatujaweza kunyanyuka tena, japokuwa tuliambiwa tufunge mikanda kwa miezi kumi na nane, lakini mpaka hivi sasa zaidi ya miaka 38 haijafunguliwa.

Mambo ni mengi sana kwa kweli, na hata sasa bado lile jinamizi la ukosefu wa elimu nzuri linatuandama, kwa sababu kizazi kile kilichopitia elimu ya mkoloni, wengi wao kama hawapo serialini basi washajipumzikia majumbani mwao na hawajishughulishi tena na harakati zozote za kuinua elimu au walisha tangulia mbele ya haki...

Kizazi kilichobakia ndio kile ambacho kilipitia kwenye elimu ya UPE na waliobakia ndio awa wa kizazi cha doti komu, sasa hivi mtoto anajifunza Kiingereza shule, akirudi nyumbani asilimia 100 Kiswahili, mtaani ndio kabisa, ni Kiswahili kilicochanganyika na lugha za misimu. 

Kizazi cha doti komu ndio vijana watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii ni vijana wasio penda kujifunza wala kukubali kuelekezwa. Hawapendi kusoma, bandiko lenye kurasa mbili kwao ni kubwa mno. Ndio hao wenye kuchanganya Kiswahili na Kiingereza na ilihali lugha zote hawazijui.

Uandishi wao umeathriwa na utumaji wa meseji kabla ya kuja kwa mitandao ya kijamii. Ilipoanza kuja kwa mitandao ya kijamii na tovuti balaza (Forums) ndio utaona wakiandika bila kuweka irabu, au kukatisha maneno, sababu ya yale mazoea ya kukata maneno.

Kuna haja ya makusudi kabisa, ya serikali na taasisi binafsi kuliangalia swala hili, kwa sababu tunapo elekea siko, maana si ajabu leo hii ukaona wahitimu wa vyuo vikuu wawe wanasheria au waandishi wa habari au wachumi, wengi wao awajui kuandika Lugha zote hizi aidha ya Kiswahili au ya Kiingereza, na kama ikitokea kwa bahati mbaya mtandao wa google kuzimwa, basi na wao watakuwa wamezimika kabisa kabisa.

Mapambano ya Makubwa ya Kielimu Yanahitajika Nchini Tanzania...

Wednesday, 31 October 2018

CHIMBUKO LA SHEREHE ZA HALLOWEEN
Je Wangapi Wanasheherekea Siku Hii?
Miaka hii ya karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la watu kusheherekea siku hii ya Halloween (Watakatifu, Mizimu au wafu), wengi wanao sheherekea halloween hawajui kuwa hii ni moja ya sherehe za Kipagani. kwa ufupi ni kwamba watu wengi husherehekea sikukuu ya Halloween bila kujua chanzo chake.

ASILI YA HALLOWEEN
Asili ya sherehe zenyewe haswa ni tamasha la dini ya kiuchawi inayoitwa Wiccan, ambao hufuata desturi za Waseltiki wa kale (Celtic uko Ireland) na wao bado huita Halloween kwa jina lake la kale, yaani, Samhain (tamka Sawin), nao husema kwamba huo ndio usiku mtakatifu zaidi katika mwaka.

Sherehe hii ni hitimisho la kipindi cha mavuno na kuanza kwa majira ya baridi na kuanza kwa mwaka mpya wa Kiseltiki. Kipindi hicho cha baridi kilikuwa kinaitwa kipindi cha mwaka kisicho na nuru (Darker Half of the year) kulingana na kalenda ya Waseltiki, kipindi ichi ndio mwanzo wa mwaka mpya wao.

Sherehe hizi kwa sasa ufanyika kuanzia tarehe 31 Oktoba hadi 1 Novemba ya kila mwaka.

Kipindi hiki cha mwisho wa mavuno, kiliaminika kwamba usiku huo kabla ya mwaka mpya mpaka au kizuhizi kinacho watenganisha walio hai na wafu huwa kinatoweka hivyo mizimu ya wafu huja duniani tena. Na wafu au Mizimu hiyo wanaweza kutembea katikati ya watu walio hai na kuwasababishia madhara na majanga mengi ikiwemo kuharibu mavuno yao.

Lakini pia waliamini kuwa mizimu hiyo au wafu hao wanapokuja duniani wanaweza huwasaidia watabiri kutabiri mambo yao katika mwaka huo wa baridi na giza.

Waliamini wanapofanya kafara (sherehe) na kuacha vyakula nje ya nyumba zao au kutoa vyakula na wanyama kwa ajili ya kafara. Mizimu yenye roho nzuri itawasaidia kukivuka kipindi cha badiri kwa salama.

Katika kuadhimisha hii siku, makuhani wao wakishirikiana na raia wengine, walitengeneza moto mkubwa (Bonfire). Moto ambao ulitumika kuchoma mazao ya nafaka na wanyama kama matambiko kwa mizimu (wafu) ya Waseltiki. Walipokuwa wakifanya hivi, walivaa mavazi rasmi ya kutambikia miuzimu yao.

Walivaa mavazi ya aina mbalimbali kama vile, Vinyago (Cenhadon) vichwa na ngozi za wanyama, wengine walivaa mavazi ya kutisha kwa lengo la kuwachanganya mizimu wadhani na wao ni mizimu wenzao hivyo wasiwadhuru kwa namna yoyote ile wanapokuwa nje usiku wa samhain. Wengine waliwapa hii vitu vitamu kama vile peremende ili kuituliza isiwadhuru.

MUUNGANIKO WA IMANI
Kwenye Karne ya 7 Papa Boniface wa Nne alianzisha sherehe ya kila mwaka ya Siku ya Watakatifu Wote ili kuwakumbuka wafia-imani. Lengo haswa la sherehe hii ilikuwa ni kuifunika sherehe hii ya halloween, na baadaye ikahusisha pia watakatifu pamoja na mashahidi wa imani na ikaondolewa toka May 13 na kuwa Nov 1.

Baadae ikaja kuwa sikukuu ya makanisa kadhaa duniani kama vile Kanisa Katoliki la Kirumi (RC ndio wahasisi), Ushirika wa Anglican, Kanisa la Methodist, Kanisa la Kilutheri, Kanisa la Mabadiriko (the reformed Church), na makanisa mengine ya Kiprotestanti. 

Vilevile Kanisa la Orthodox ya Mashariki na Makanisa ya Kikatoliki ya Mashariki na Makanisa ya Kilutheli ya Uturuki (Byzantian Lutheran), pia usherehekea siku ya Jumapili ya kwanza baada ya Pentekoste. Makanisa ya Orthodox ya Mashariki ya Wakaldayo na makanisa ya Katoliki ya Mashariki.

Kufikia karne ya 18, ukristo ulienea zaidi kwenye jamii ya Waseltiki na kufanya Waseltiki waunganishe baadhi ya mila zao na mila ngeni kwao za ukristo.

Kanisa lilikuwa linajaribu kuiua Samhain ya kipagani kwa kuwapatia shereehe au maadhimisho yenye mrengo wa kitakatifu zaidi. kwa mfano All Souls day, Siku za Roho Zote ni tamasha katika baadhi ya Makanisa ya Kikristo, ufanya sala kuwaombea roho za wafu, ambayo ufanyika mwezi Novemba kila mwaka.

Kwenye sherehe hii watu walivaa kama kuwaiga watakatifu wa Kikristo au mfano wa malaika wakawasha moto. Sikuhii ya watakatifu ilikuwa inaitwa Siku ya Watakatifu Wote (All hallows au All hallowsmas  ikiwa na maana All Saints).

Wafia utamaduni hawakutaka kuiwacha sherehe yao, japo walikuwa tayari wameshakuwa Wakristo wa Kikatoliki na Kiprostetanti. Baadae ule utamaduni wa usiku wa Samhain katika eneo la Waseltiki nao ukaanza kuitwa Usiku wa Watakatifu (All-hallow Evening au Eve) na hatimaye likaja neno Halloween.

Waseltiki walijitahidi kuukubali ukristo hapa na pale lakini walishindwa kuacha imani zao za kipagani na hivyo wakaamua kuzichanganya changanya na Ukristo kukidhi mahitaji yao. Na ndio Samhain yao ilivyogeuka kuwa Halloween. Hivyo wapagani walioletewa ukristo walilichukua neno All hallows lenye maana ya Watakatifu Wote neno ambalo lilitumika siku ya watakatifu ya wakatoliki, wakaliweka katika sikukuu yao ya kipagani na hatimaye wakapata jina lao la Halloween.

HALLOWEEN YAHAMIA NCHINI AMERIKA KARNE YA 19

Mwanzoni mwa karne ya 19 maelfu ya wahamihaji kutoka nchini mbalimbali walihamia nchini Marekani Wahamiaji hawa ambao wengi walitoka Ireland ambao walikuwa wanakimbia janga la ukame na njaa mwaka 1845 mpaka mwaka 1852, inasemekana njaa ile iliuwa watu zaidi ya milioni moja. Waairishi walipo hamia Marekani walikuja na desturi na mila zao za kusheherekea siku ya Halloween, na baada ya muda, desturi hizo zinachanganywa na zile za wahamiaji wengine kutoka Uingereza, Ujerumani, Afrika, na sehemu nyingine za ulimwengu.

Mpaka kufikia Karne ya 20 Halloween ikaja kuwa sikukuu maarufu kotekote nchini Marekani. Mpaka leo hii Wamarekani wanaadhimisha sherehe hii ya Halloween, na ni moja kat ya sikukuu kubwa kabisa.

Siku hii si kwamba ilianza kwa kishindo la hasha, ilipoingia Amerika, Halloween ilibadilika kidogo kidogo. Vionjo na manjonjo kadhaa viliongezewa, mfano ndugu na hata majirani walikutana na kusimuliana visa na ngano (hadithi za wafu) na simulizi za kutisha. 
Wengine wakiwafata watabiri kusikiliza maajaliwa yao, vilevile waliburudika kwa kuimba na kucheza. 

Waamerika nao wakaanza kuvaa mavazi ya Halloween wakipita nyumba hadi nyumba kuomba chakula na pesa kama sehemu ya kusherehekea Halloween. Kumbuka utaratibu huu ulitoka kwa waseltiki ambao walipita nyumba hadi nyumba wakiomba mazao na wanyama ili wakatoe kafara zao kipindi kile cha mwanzo.

Utaratibu huu ndio ukaja kuwa "Trick or treat" ya leo inayofanyika Halloween. Trick or treat ni kwamba watoto wanapita nyumba hadi nyumba wakikusanya peremende (pipi), biskuti wengine wanatoa pesa. Trick ni kitisho tu kuwa usipotoa watakufanyia mazingaombwe. Treat ndiyo hiyo unawapa ili wasikufanyie mazingaombwe.

MAPAMBO NA ZAWADI
PEREMENDE: Waselti wa kale walijaribu kuwatuliza roho waovu kwa kuwapa peremende. Baadaye, kanisa liliwatia watu moyo waende nyumba kwa nyumba Mkesha wa Siku ya Watakatifu Wote ili kuwaombea waliokufa na kupewa chakula kama malipo. 
Mwishowe hiyo ikaja kuwa desturi ya Halloween, watu walienda nyumba kwa nyumba wakiomba peremende na kuwatisha watu wasiowapa peremende.

MAVAZI: Waselti walivaa vinyago (Cenhadon) ili roho waovu wadhani kwamba wao ni roho na hivyo wasiwadhuru. Kanisa liliingiza desturi za kipagani katika sherehe za Siku ya Wafu na Siku ya Watakatifu Wote. Baadaye, waadhimishaji walienda nyumba kwa nyumba wakiwa wamevalia kama watakatifu, malaika, na mashetani.

MABOGA: Aina fulani ya boga linaloitwa tanipu lilichongwa na kutiwa mshumaa ili kufukuza roho waovu. Watu fulani walisema kwamba mshumaa huo uliwakilisha nafsi zilizokuwa zimezuiliwa toharani. Baadaye, watu walianza kutumia maboga ya kawaida.

SHEREHE ZA HALLOWEEN SIKU HIZI
Ingawa Halloween huonwa kuwa sikukuu tu ya kujifurahisha na haswa watoto, na kila mwaka idadi ya watu wanaoisherehekea katika nchi mbalimbali inazidi kuongezeka. Hata hivyo, watu wengi ambao wameanza kuisherehekea hivi karibuni hawajui kwamba ishara, mavazi na hata mapambo, na desturi za Halloween, ambazo nyingi zinahusianishwa na viumbe wa roho wenye nguvu zisizo za kawaida na uchawi, zilitoka kwa wapagani.

Nchi za Ulaya ya Kaskazini ikiwamo Uingereza walikuwa wakisheherekea siku hiyo ambapo wahamiaji kutoka Scotland na Ireland walioingia Marekani waliingia na utaratibu huo wa maisha.

Sherehe hii nchini Marekani ilianza kupata nguvu mwanzoni mwa karne ya18 mwanzoni wa mwaka 1900, ambako watu walikuwa wakipelekeana kadi za pongezi, karatasi zenye maua na urembo wa aina mbalimbali.

Hata hiyo mavazi ya kuvaa siku hiyo hususani majira ya jioni maarufu 'trick-or-treat' yalianza kuonekana miaka ya 1930 na mengine miaka 1950 Halloween ilianza kuingia hadi mashuleni.

Siku hii ya Halloween watoto mashuleni huruhusiwa kuvalishwa mavazi ya ajabu ajabu, wengine wakiigiza watu maarufu, wengine wakivaa kama wanyama na kadhalika, na ndio wakati huu trick or treat upamba moto.

Na kuanzia hapa sasa Halloween ikawa utamaduni mpya wa Wakazi wa Ireland (Waairishii) na Waamerika. Wamerikani ndio wanaongoza kwa kusherehekea Halloween, na ndio kipindi cha michezo ya Kuigiza na sinema za kutisha zikiambatana na maudhui ya mauwaji na kichawi.

Baadae mahitaji ya vitu kwa ajili ya siku hii yalizidi kuwa makubwa kadiri sherehe hizo zilivyokuwa zikipata uungwaji mkono na jamii mbalimbali.

Kwa sasa siku hii imeonekana kuwa ya kiuchumi (Kibiashara) zaidi kutokana na utengenezaji wa vitu mbalimbali muhimu kwa ajili ya siku hii. Halloween imekuwa biashara kubwa inayowaletea wafanyabiashara mabilioni ya pesa ulimwenguni pote.

Sunday, 2 September 2018

• Ni Demokrasia ya asilimia ishirini (20%)
• Inashangaza Lakini Ndio Ukweli Wenyewe Huo.
• Ilikuwa ni ajabu kwelikweli, maana yule aliyejigamba kupenda demokrasia, akabatilisha maoni na uamuzi wa walio wengi!
• Na ile asilimia themanini (80%) wala hawakulalamika, badala yake uwamuzi ule ulishangiliwa na wote.

Mwaka 1992, mwaka ambao utakumbukwa sana na wale wanaofuatilia siasa za vyama kisiasa, kwa sababu ndio mwaka ambao vyama vya siasa viliruhusiwa rasmi nchini Tanzania. Ni baada ya kukusanywa kwa maoni ya wanachini nchi nzima (?) na kutakiwa kuchagua aidha vyama vya siasa viruhusiwe (virejeshwe) au visiruhusiwe. Na matokeo yake yalikuwa asilimia themanini (80%) ya wananchi ndio walitaka mfumo wa chama kimoja na iliyobaki asilimia ishirini (20%) ndiyo iliyokuwa ikitaka vyama vingi.

Hivi sasa nchi yetu imo katika mfumo wa siasa za kidemokrasia, mfumo unaotoa haki kwa kila mwananchi kuamua kujiunga na kupigia kura chama akitakacho.

Ingawa mfumo huu unakubalika na wengi katika nchi mbalimbali, kwa bahati mbaya, mfumo huu pia ulijengewa hoja na vyombo vya fedha duniani pamoja na mataifa makubwa ya nchi za Magharibi kama moja ya masharti ya nchi kukubalika kupata mikopo toka kwenye vyombo hivyo na misaada kutoka nchi za Magharibi.

Ndipo hapo tukaona maamuzi ya asilimia 20 (20%) wanakubaliwa na wale wa asilimia 80 (80%) mawazo yao yakatupwa pembeni.

Ndipo hapo aliyekuwa rais wa kwanza wa Tanganyika na baadae Tanzania JK Nyerere akiunga mkono uanzishwa au kurejeshwa upya kwa vyama vya kisiasa baada ya yeye kuvipiga marufuku baada ya uhuru mwaka 1961.

Wakati wa utawala wake hakukubali kabisa uwepo wa upinzani aidha ndani ya chama au nje ya chama, ilikuwa ni kosa la uhaini na baadhi ya waliojaribu walikiona cha moto.

Wale wote waliomuona kuwa alikuwa ni dikteta, akataka kuwadhihirishia kuwa yeye ni mpenzi wa demokrasia na anapendelea sasa kuwepo kwa vyama vingi vya kisiasa, japokuwa demokrasia hiyo hakuitaka kipindi cha utawala wake.

Matokeo yake tukajikuta tunapata vyama vilivyo anzishwa na watumishi ambao kwa namna moja au nyingine walikuwa au waliwahi kuwa (?) waajiriwa wa usalama wa taifa kama vile kina Mabere Marando, Augustine Mrema n.k

Wengi wetu tukadhani kuwa uamuzi ule utakwenda sambamba na uanzishwaji wa vyama ambavyo vitafaidika kwa kupata mgao kutoka serikalini kupitia chama tawala, kwa maana ya kugawa mali za chama (CCM) aidha kurejeshwa serikalini au mali zile zigawanywae kwa vyama vilivyo anzishwa.

Nasema hivyo kwa sababu chama kilichoshika hatamu kiliweza kuchukuwa mali za umma bila ya idhini wa umma, na mali walizojichukulia ni pamoja na: Majengo ya serikali kwa ajili ya kuyafanyia shughuli mbali mbali za kichama; chama pia kilichukuwa viwanja, na mashamba kwa kutumia kigezo cha kwamba serikali na chama ni kitu kimoja na chama kimeshika hatamu, hivyo chama kikichukuwa ni sawa na serikali yenyewe imechukua; chama pia kilichukuwa magari ya serikali na kuyapeleka kwenye chama au hata wakati mwingine walichukuwa pesa hazina na kununua magari mapya kwa ajili ya chama cha mapinduzi!

Chama kilichukuwa kiwanda cha uchapishaji cha KIUTA na kukifanya mali yake, kiwanda hicho ndicho kilichokuwa kinamiliki magazeti ya UHURU na MZALENDO; chama kikitumia kigezo cha kwamba ndicho kilichoshika hatamu kiliweza kujinyakulia mali nyingi za kila aina, katika sehemu mbali mbali za hapa nchini; na kulingana utaratibu tuliokuwa tumejiwekea kwamba pesa au mali ya chama haikaguliwi basi wasimamizi walikuwa wakiendeleza vitendo vya ufisadi...!

Licha ya aliyekuwa rais wa kwanza kuunga mkono uwamuzi wa kuingia kwenye siasa za vyama vingi, lakini hakukubali mali za chama kurejeshwa serikali (Hazina) ili baadae ziweze kugawanywa kwa vyama vingine vya siasa, kwa sababu hata hivyo vyama wanachama wake kwa njia moja au nyingine wamechangia chama tawala.

Mali za CCM zingerudishwa, kisha katiba ingebadilishwa kabisa. Katiba ile ya chama kimoja, katiba ambayo ilimpa madaraka makubwa sana rais, madaraka ambayo ayaendani na siasa ya vyama vingi, kwa sababu katiba hii iliyozibwa viraka ni katiba ambayo Nyerere aliiweka ili kujilinda yeye binafsi na siasa zake, katiba ambayo haikuruhusu upinzani wowote katika utawala wake!

Katiba ingebadilishwa ili iendane na siasa za vyama vingi ndipo hapo sasa wanasiasa na wana harakati wange ruhusiwa kuunda mfumo wa vyama vingi, ili vyama vyote viwe na nguvu sawa na viwe na uwezo wa kutetea haki za wananchi na maslahi ya taifa kwa ujumla.

Siku serikali tawala ikiamua kuwa hakuna ruzuku kwa vyama vya kisisasa hapo sasa tutegemee vifo vya hivi vyama vya kisiasa, maana hata hizo ruzuku zenyewe hazipo sawa, utolewa kulingana na idadi ya wawakilishi bungeni.

Jambo lingine waanzilishi takribani wote walioanzisha vyama vya siasa kipindi kile walikuwa nao ndio wale wale waliotoka kwenye serikali ileile iliyokuwa inaongozwa na chama kimoja kushika hatamu, matokeo yake nao wamejikuta wamefata mfumo ule ule wa uongozi, ukiwa mwanzilishi hakuna wa kukupinga, kila changuzi ndani ya chama ni walewale tu na akitokea mwanachama anayetaka kugombea nafasi ya uongozi wanakuwa wakali na kumuona mwanachama huyo kuwa ni msaliti au ametumwa kuja kukivuruga chama.

Ninachosema ni kuwa ikiwa kama tumekubaliana kuwa na demokrasia ya mfumo wa vyama vingi basi, demokrasia hiyo iachiwe ifanye kazi yake, aidha ndani na nje ya vyama vya kisiasa.

Misingi ya uhuru na demokrasia inakataza wananchi kunyimwa haki hiyo. Misingi hiyo inataka mamlaka zote na vyombo vyote vikiwemo vyombo vya dola, kutambua na kudumisha demokrasia, uhuru na haki hizo za wananchi. Misingi hiyo inataka mamlaka na vyombo hivyo vitambue kuwa hakuna kikundi chochote cha wananchi kilichosusiwa uongozi aidha wa chama au wa nchi, ndio maana wananchi wote wana haki ya kujiunga na chama chochote kile na hata kugombea nafasi za uongozi ndani na nje ya chama.

Saturday, 11 August 2018

MINARA YA MAWE (Georgia Guidestones)
YA AJABU JIMBONI GEORGIA MAREKANI
(Miongozo - Maelekezo ya Kwenye Mawe ya Georgia)
Moja ya Lugha zilizotumika ni KISWAHILI.

Minara hiyo ya mawe ya Georgia ya iliyochongwa kwa kutumia madini ya graniti ilikamilika kujengwa mwaka 1980 na iko katika mkoa wa Elbert, kwenye jimbo la Georgia, nchini Marekani. Mawe hayo yana ukubwa wa futi 19 na nchi 3 sawa na mita 5.87na yana uzito wa jumla ya Paundi 237,746 sawa na kilogram 107,840.

Yanapatikana umbali wa kilomita 145 Mashariki mwa Atlanta, na umbali wa kilomita 15 kaskazini mwa katikati ya Elberton. Minara hiyo pia ipo umbali mfupi kutokea mashariki mwa barabara kuu ya Georgia (Georgia Highway 77 - Hartwell Highway), na ina weza kuonekana kutoka kwenye barabara hiyo. Ishara ndogo kando ya barabara zinaonyesha wapi mawe hayo yalipo kwa kibao kilicho andikwa "Guidestones Rd."

Kwenye minara hiyo kuna Seti ya miongozo 10 (guidelines) iiliyochongwa kwenye mawe hayo kwa kutumia lugha nane za kisasa, ambazo ni Kiingereza (English), Kihispaniola (Spanish), Kiswahili, Kihindi, Kiebrania Hebrew, Kiarabu (Arabic), Kichina (Chinese) na Kirusi (Russian).

Na jumbe fupi zimeandikwa kwa juu ya minara katika lugha nne za kale ambazo ni Kibabeli (Babylonian - in cuneiform script), Kigiriki cha kale (Classical Greek), Kisanskrit Lugha ya kale ya Kihindu (Sanskrit) na lugha ya kale ya Kimisri (Ancient Egyptian - hieroglyphs).

Mnamo Juni 1979, mwanamume mwenye kutumia jina bandia (pseudonym) la Robert C. Christian aliwasili kwenye Kampuni ya Kuchonga Graniti au Matale (Elberton Granite Finishing Company) kwa niaba ya kikundi kidogo cha Wamarekani waaminifu (loyal Americans), na kuagiza achongewe Minara ya mawe makubwa ya madini ya Graniti. Akawaambia kwamba mawe  hayo yatatumika kama dira, kalenda na saa, na lazima yawe na uwezo wa stahimilia matukio ya majanga ya kiasili.

Mtu aliyemkuta akijulikana kwa jina la Joe Fendley alidhani kuwa Christian alikuwa na upungufu wa akili na alijaribu kumkatisha tamaa kwa kumuonyera gharama kubwa kubwa zitakazo karibiana nazo kwenye mradi huo ambao kampuni hiyo ingemtoza, kwa sababu kungehitajika zana maalumu za kuchongea mawe hayo lakini mtu yule aliendelea kushikilia kuwa anahitaji achongewe mawe makubwa ili aweke ujumbe uliokusudiwa kutoka kwa watu walomtuma.

Mwishowe alikubaliwa na kutakiwa aonane na mtunza mahesabu wao ili aweze kulipia gharama. Wakati wa kutoa malipo, Christian alielezea kwamba yeye anawakilisha kikundi ambacho kilikuwa kikipanga mipango ya mwongozo kwa miaka 20 ijayo, na ni kundi ambalo halitaki lijulikane na yeyote yule.

Christian alileta michoro na vipimo (model) yaani mfano mdogo wa hayo mawe yatakavyo kaa au yatakavyokua akiambatanisha na vidokezo vya kurasa kumi vya vipimo vya eneo husika.

Makaratasi yakionyesha ardhi ya ekari tano ilinunuliwa na Christian mnamo Oktoba 1, 1979, kutoka kwa mmiliki wa awali wa shamba bwana Wayne Mullinex. Mullinex na watoto wake walipewa haki ya maisha ya kulisha mifugo yao kwenye eneo husika.

Minara ilikamilika mwezi Machi 22, 1980, mbele ya watazamaji wapatao mia 100 au 400 waliudhuria ufunguzi wake. Christian baadaye alihamisha umiliki wa ardhi pamoja na hiyo minara kwa uongozi kwa mkoa wa Elbert.

Kufikia mwaka 2008, Minara hiyo ya mawe yaliharibiwa kwa kupigwa rangi na kuchorwa graffiti yenye kauli mbiu Kifo kwa utaratibu mpya wa dunia (Death to the new world order).

Gazeti la wired nchini Marekani liliandika kuwa uharibifu huo kuwa ni "tendo la kwanza kubwa la uharibifu katika historia ya 'guidestones' (the first serious act of vandalism in the guidestones' history").

Mnamo Septemba 2014, mfanyakazi wa idara ya matengenezo ya mkoa wa Elbert  aliwasiliana na FBI wakati mawe hayo yalipoharibiwa kwa michoro ya graffiti moja ya maneno yalioandikwa kwenye hayo mawe ni  "Mimi ni Isis, mungumke wa upendo" (I Am Isis, goddess of love).

Ujumbe au Amri kumi zolizoandikwa kwenye Mawe hayo ni haya, Lugha ya Kiswahili na Kiingereza.


LUGHA YA KISWAHILI ILIYOTUMIKA

1. DUMISHA BINADAMU CHINI YA MILIONI (MIA) TANO (500, 000,000) KULINGANA NA ASILI YA MAKAZI YAO.

2. ONGOZA UZAZI KWA HEKIMA ENEZA AFYA NA USTAWI KWA WOTE.

3. TUNGA LUGHA MPYA YA KUUNGANISHA BINADAMU

4. TULIZA HAMAKI -- DINI -- MILA -- MAMBO YOTE NI KWA AKILI NA BUSARA 

5. LINDA WATU NA MATAIFA KWA SHERIA NA HAKI ZA MAHAKAMA

6. MATAIFA YOTE YAJITAWALE NA YATATUE MATATIZO YAO KWENYE KORTI LA ULIMWENGU.

7. ACHILIA MATAWALA MADHALUMU

8. LINGANISHA HAKI ZA WATU NA ZA MATAIFA 

9. TUNZA UKWELI UZURI NA UPENDO TAFUTA USIKIZANO WA: DAIMA 

10. KUSIWE NA MARADHI MABAYA DUNIANI IPE MAUMBILE NAFASI IPE MAUMBILE NAFASI

LUGHA YA KIINGEREZA ILIYOTUMIKA.

1. MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000 IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE.

2. GUIDE REPRODUCTION WISELY — IMPROVING FITNESS AND DIVERSITY.

3. UNITE HUMANITY WITH A LIVING NEW LANGUAGE.

4. RULE PASSION — FAITH — TRADITION — AND ALL THINGS WITH TEMPERED REASON.

5. PROTECT PEOPLE AND NATIONS WITH FAIR LAWS AND JUST COURTS.

6. LET ALL NATIONS RULE INTERNALLY RESOLVING EXTERNAL DISPUTES IN A WORLD COURT.

7. AVOID PETTY LAWS AND USELESS OFFICIALS.

8. BALANCE PERSONAL RIGHTS WITH SOCIAL DUTIES.

9. PRIZE TRUTH — BEAUTY — LOVE — SEEKING HARMONY WITH THE INFINITE.

10. BE NOT A CANCER ON THE EARTH — LEAVE ROOM FOR NATURE — LEAVE ROOM FOR NATURE.

Coordinates34°13′55″N 82°53′40″W


TAADHARINI NA HAYA MATUMIZI YA MADAWA.

Siku hizi kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wataalam (?) walio ingilia fani za utabibu. 
Wengi wetu tunasikia au kusoma matangazo mbalimbali ya aidha waganga wa Kienyeji au awa wengine wanaodai kutibia kwa madawa ya KISUNNAH.

Hapa nitawazungumzia awa wa mitishamba iliyobadirishwa jina kwa kuitwa DAWA ZA KISUNNAH wakiwa na maana kuwa Mtume (saw) aidha alitumia au aliagiza tujiponyeshe kutokana na kitu fulani au zilitumika na yeye akazinyamazia kwa maana kuwa zinafaa.

Nakumbuka zamani ila si sana, tukiwaona Wazigua/wasambaa na Wamasai sana ndio wakiuza dawa za kienyeji, upande wa pili kulikuwa na madawa ya Kiarabu. Kwa pale Dar kulikuwa na duka moja maarufu sana kona ya mtaa wa Sikukuu na Uhuru likiitwa duka la Totti na kulikuwa na mengine maeneo ya Kariakoo, pia kulikuwa na mtu maarufu akiitwa Salehe Madawa.

Baadae sana kuanzia mwaka 2000 kati kukazuka watu wachache haswa nje ya misikiti, wakiuzauza Habatsouda, Asali na vichupa vya uturi na ungaunga wa madawa ya mizizi. Dawa hizi zikaja kupata umaarufu wa ghafla na wengi wakajiingiza kwenye uuzaji wa hayo madawa na kuyapachika jina la Madawa ya Kisunnah.

Binafsi si kwamba nakataa kuwa hakuna uponywaji kwa kutumia dawa za miti shamba (Herbal Medicines) nakubali sana, ila kama ilivyo kwa madawa ya hospitalini ambayo watoaji wake wamesomea hiyo taaluma, na hata uku kwenye tiba mbadala, nako pia kunatakiwa kuwepo na wataalamu ambao wamesomea hizo tiba na si kusomea tu kwa wiki moja au mwezi mmoja, lah hasha, ni kusomea kwa miaka kadhaa ili mtu kweli awe mahiri kwenye kutoa hizi tiba.

Waganga wetu awa ukiongea nao, utawasikia wakijilinda kwa maneno mazuri sana, kama vile bi'idhnillah utapona tu. Wengi kwa kusikia neno ili wamekuwa wakiingia na imani kuwa MwenyeziMungu ndio anayeponya na hizi dawa ni sababu tu ya kupelekea uponywaji huo.

Watu wengi wamajikuta wakiingia mkenge na kuwaamini waganga njaa awa kwa kuwaamini na kununua dawa zao ambazo ni aghlabu sana kuponyesha watu. Tena si ajabu ukawasikia hata Wamasai nao wakitangaza dawa zao na kukwambia kuwa za kwao ni zaidi ya zile za Kisunnah, maana nao washaona kuwa kuna ushindani, nao imebidi wabuni slogan mpya kuwa za kwao ni zaidi ya sunnah.

Ni kweli kabisa, sote tunategemea uponywaji kutoka kwa MwenyeziMungu, na hizo dawa ni sababu tu, lakini hata hivyo hatupaswi kujilia dawa ovyo ovyo au tukamwamini kila muuza dawa kuwa ana dawa mujarabu eti tu kwa kuwa mponyaji ni MwenyeziMungu na hizo dawa ni sababu tu, na ndio maana uwezi kukuta mgonjwa wa Malaria akapewa Asprin au panadol tu, kwa kuamaini kuwa bi'idhnillah atapona, la hasha, atapewa dawa husika iliyofanyiwa majaribio na kuhakikishiwa kuwa ndio yenye kuuwa vijidudu (parasites) vya Maralia kisha hapo ndio neno bi'idhnillah linaweza kutumika.

Lakini sivyo kwa matabibu wetu awa, ambao ukiwadadisi sana utawasikia wakisema mbona hata hizo dawa za mahospitalini pia wakati mwingine watu awaponi na wanakufa au kudhurika na hayo madawa!?

Ni kweli na ndio maana dawa za hospitalini zote zimewekwa taadhari na maelezo ya kina kuwa ukiwa na hali fulani au ukiwa unatumia kitu fulani usitumie hizo dawa na pia wanaelezea athari zake kiafya kabla ujaanza kuzitumia na si kujitungia tungia tu masharti.

Mnifahamu hapa, sina lengo la kuwakataza watu wasitumie hizo dawa zilibatizwa jina la Dawa za Kisunnah, lah hasha, lengo langu haswa watu wanapaswa kuwa makini na waangalifu sana, na ikiwezekana serikali hiingilie kati swala hili ili kuepusha madhara zaidi kwa watumiaji wake.

Ndio tumeambiwa kuwa kila ugonjwa una dawa yake, lakini si wote wajitangazao wanajuwa hizo dawa ziwe za kienyeji, miti shamba au hizi za kienyeji zilizopandishwa daraja na kuitwa za Kisunnah.

Dawa zote aidha ziwe za Hospitalini. Waganga wa Kienyeji au za Kisunnah, zinapaswa kuwa salama na kutolewa na watu ambao ni wataalam wa hizo dawa na si kila mwenzangu na mie kujitia uganga wa kutaka kuchezea miili ya watu.

Swali la Kujiuliza, unapohitaji dawa za miti shamba, kuna vipimo vyovyote vya kiafya ambavyo ufanyika kabla ya kupewa dawa husika?
Je wanajuwaje kuwa kipimo hiki au kile ndio sahihi kulingana na ugonjwa wako, je wanajuwa historia yako kiafya?

Magonjwa mengine ni dalili ya kusumbuliwa na mamtatizo mengine yaliyojificha, mfano mwanamume anaweza kulalamika kuwa ana upungufu wa nguvu za kiume, kumbe tatizo lake linatokana na Magonjwa mengine kama vile kisukari au saratani au Msongo wa mawazo au amekuwa ni mtumiaji wa muda mrefu wa aina fulani ya dawa kwa mfano dawa za kudhibiti msukumo wa damu (BP), vilevile yawezekana ni aliokuwa nao yaani ni mwenye Umri mkubwa au ni ukosefu wa usingizi wa kutosha na wakati mwingine ni Matatizo ya kihomoni tu.
Sasa haiwezekani mtu alalamike kuwa ana tatizo kisha apewe dawa bila kujuwa sababu ya ilo tatizo lake na icho ndicho kinacho fanyika uko mitaani.

Naandika hivi kwa sababu athari za matumizi ya haya madawa ya kienyeji na haswa hzi dawa za kuongeza nguvu za kiume zimekithiri sana siku hizi, mtu ili aonekane kuwa mahiri basi lazima akubali kuwa ana uwezo wa kutoa dawa za kuongeza uwezo wa jimai (Nguvu za Kiume) na mbaya zaidi hakuna ugonjwa unao mshinda.

Wapo watu wanalia baada ya kutumia dawa mbali mbali, kiasi wamejikuta kuwa yale walioyategemea yamekuwa ni kinyume chake kabisa.

Wengine wanalalamika kuwa zamani gari zao ilikuwa ukiziwasha (Kupiga start) ni kisi cha mara mbili tatu gari inawaka, japo kwa kusua sua lakini kiasi inatembea, lakini siku hizi tangia watumie hizo dawa, gari zao shurti kwa kusukumwa tena karibu na nusu ya safari, kiasi hata gari ikiwaka hata huyo abiria anapoteza hamu yote ya safari... Na Dereva nae hata nusu safari hafiki, kiasi robo safari tu, sekunde therathini nyingi, gari lishazima kabisa, hapo tena mpala kesho kama si wiki kuwaka tena.

Kuna kesi nyingi sasa za wanawake kukimbia waume zao au waume kukimbia wake zao, sababu ya wanaume kutoweza kuwaridhisha wake zao.

Taadhari tu, si kila muuzaji bidhaa anauza bidhaa itakayokidhi haja zako, jaribuni kuwa makini sana kwenye swala la afya zetu, tukiwa na matatizo ni bora kuonana na madaktari waliobobea kwenye hizo tiba na si kujitafutia shoti kati.

Kwa wale watakaopenda kujuwa dawa alizotumia Mtume (saw) basi wanaweza kukitafuta kitabu kinachoitwa:
Healing With The Medicine Of The Prophet, mwandishi wake ni Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah.

Binafsi ninacho nilizawadiwa na Swahiba wangu, siku nilipokutana nae Alhamdulillah ni kitabu kizuri sana kuwa nacho. 

Pia kinapatikana online kwa wale watakaopenda kukipakuwa...

 Healing With The Medicine Of The Prophet

Tuesday, 7 August 2018

 AVICENNA - IBN SINA

AVICENNA - IBN SINA - 1038th Birthday Mwanasayansi na Tabibu Bingwa Duniani In Google Doodle

AVICENNA (Abu Al Husein Ibn Abdullah Ibn Sina) alikuwa mwanasayansi mjuzi na mashuhuri zaidi katika falsafa ya elimu ya Utabibu wakati wa zama za kati (500 - 1450 AD).

Alijifunza hasa fani za mantiki, mitafizi kia (falsafa ya kuchunguza chanzo cha uhai na maarifa), historia na utabibu. Ilithibitika thamani yake kubwa kama daktari pale alipoweza kumponya Prince Samanid aliyekuwa mgonjwa wa siku nyingi. Kama hidaya ya kazi yake hii kubwa, Ibn Sina aliruhusiwa kutumia maktaba ya kifalme ya Samanids ambayo ilimsaidia sana katika masomo yake. CHIMBUKO LAKE Wengi wangeamini kuwa historia ni shahidi wa michango mingi yenye manufaa ya Avicenna (Ibn Sina). Alishughulika kikamilifu katika vipengele vyote vya fani ya utabibu, unajimu, ushairi na taaluma ya uponyaji magonjwa ya akili. Elimu yake pana aliichangia kwa ustadi na uhodari katika matawi yote ya sayansi. Miongoni mwa kazi zake mashuhuri ni hivi vitabu vya "sanaa ya uganga" (utabibu) na "kanuni za utabibu". Ambapo kitabu cha kwanza ni Ensaikopidia ya kisayansi yenye kujumuisha Jiometri, Elimu nafsi (saikolojia), unajimu, Biothincs na muziki. Cha pili ni kitabu maarufu katika historia ya elimu ya utabibu (El-Kanun). Kitabu hiki chenye juzuu tano kilijumuisha kwa undani vipengele vyote vya fani ya utabibu mfano elimu ya Neurology na Saikolojia. Katika Nyurolojia yake Avicenna anatathmini ufichuaji na uponyaji wa hali kama upotezaji fahamu, uchovu, ukichaa, kifafa, majinamizi na ghamu. El Kanun ilizungumzia operesheni mifupa na mbinu za kutumia ganzi zinazohitajika kwa shughuli hizo, kama ukataji wa juu ya goti. Avicenna alitathmini tabia za aina arobaini za mimea zilizojumuisha njia za utoaji na utumiaji wa viini vya dawa (kutokana na mimea hiyo). Avicenna alikuwa mjuzi pia katika fani ya kusoma tabia za watu (Risal Aghlak) ambayo muono wa maadili wa Qur'an na sayansi ya Urazini imeegemea kwayo. Hii ni sehemu ya kipimo cha mitafizikia na anthrolojia ya kitabu kitukufu. MAFANIKIO Ukuu wa fanikio la kisayansi limepelekea maendeleo ya uchunguzi na majaribio. Fanikio hili ndilo msingi wa sayansi ya kileo. Yeye kama wanasayansi wenzake wa wakati wake, mfano Ibn Zuhr, Elkind, El Birun na Ibn Hafen alielewa miongozo ya Mtume Muhammad (saw) isemayo "Kutafuta elimu ni jukumu muhimu na la kwanza na kwamba wino (utumike kutafuta elimu) ni bora zaidi ya damu za watakatifu". Ibn Sina aliifafanua elimu ya utabibu kama stadi inayoshughulika kudumisha afya bora, kupigania dhidi ya maradhi na uponyaji. Mpango wa taifa wa afya umekuwa miaka minane katika kipindi chote cha zama za utabibu wa Kiislamu wakati wa Medieval na kabla ya kuanzishwa kwa mpango wa utunzaji afya katika Ulaya. Sayansi ya utabibu ya Kiislamu husisitiza elimu siha katika sehemu ya maisha ya mwanadamu ambayo bado ni muhimu na fasaha kwa zama zilizopita na maendeleo ya sasa. HITIMISHO Yatupasa kwa muda mwingi, kuthamini na kushukuru chimbuko la mwana falsafa huyu ambaye ni mashuhuri zaidi katika wanasayansi wa fani ya uganga.

Sunday, 29 July 2018


MJUWE MZEE JUMBE MUHAMMAD TAMBAZA

Mzee Jumbe Muhammad Tambaza, alizaliwa January 1891 ni mmoja katika wapigania uhuru mashuhuri wa nchi hii ambao, historia inawataja kama ni watu waliotoa mchango mkubwa sana katika kufanikisha kumng’oa Mkoloni Mwingereza, katika ardhi yetu tukufu.

Hayati Mzee Tambaza, ambaye alifariki mnamo July 21, 1978. Ikiwa ni miaka 40 tangu kifo chake ,  anaingizwa katika kundi moja la watu wa mwanzo kabisa waliompokea kwa furaha na upendo kijana Julius Nyerere kutoka Butiama, alipofika jijini Dar es Salaam kwa kumuunga mkono ‘mia kwa mia’, katika harakati zake za kupigania uhuru wa Tanganyika kwenye miaka ya 1950s.

Wanaharakati wengine aliokuwa nao ni pamoja na Mzee Mwinjuma Mwinyikambi wa Mwananyamala; Mzee John Rupia wa Mission Quarters; Sheikh Suleiman Takadir; Sheikh Haidar Mwinyimvua (Kisutu); Mzee Max Mbwana (Kariakoo); Zubeir Mwinshehe Mtemvu (Gerezani) pamoja na familia ya Mzee Azizi Ali (Mtoni) na ile ya Kleist Sykes (Gerezani), Dar es Salaam. 

Ukoo wa Diwan Tambaza Zarara bin Mwinyi ndio waliokuwa wenyeji wa maeneo ya katikati ya jiji wakati huo, wakihodhi eneo la ardhi yote ya Upanga, iliyosambaa kuanzia Daraja la Selender kuelekea Palm Beach Hotel, hadi Ikulu ya Magogoni kwa upande mmoja; na kwa upande mwengine maeneo yote kutoka Aga Khan Hospital, Ocean Road Hospital, Kivukoni Front (makaburi ya asili ya wanandugu wengine yako pale Wizara ya Utumishi, Magogoni) kwenda Mnara wa Saa pale Uhuru Street na vilivyomo ndani yake.

Habari zinasema kwamba, katika siku za mwanzo tu za kupambana na Mwingereza, wazee mashuhuri wa hapa Dar es Salaam walikutana na kuamua kumfanyia ‘zindiko’ na ‘tambiko’ la kijadi, pamoja na kumwombea dua maalumu kijana mdogo, Julius Nyerere, ili kumkinga na waovu na pia kuifanya nyota yake ing’are juu ya wote wenye nia mbaya naye; wakiwamo watawala wa Kiingereza, hasa Gavana Twinning.

Katika moja ya hotuba zake za kuaga aliyoitoa mnamo Novemba 5, 1985, Nyerere alilikumbumbuka tukio hilo na hapa chini anasimulia:

“…Mimi nimeanza siasa na wazee wa Dar es Salaam; na wazee wa Tanzania…na mambo makubwa kama haya kama hayana baraka za wazee hayaendi… huwa magumu sana. Wanasema ngoma ya watoto haikeshi! Mimi nilipata baraka za wazee tangu zamani; tangu awali kabisa.

“Sasa siku moja, Dosa akanifuata Magomeni (nyumbani kwake) akasema: ‘Leo wazee wanakutaka. Wapi? Kwa Mzee Jumbe Tambaza. Wanakutaka usiku. Nikasema haya, nitakuja. Nikaenda. Nikakuta wazee wameshakaa wameniita kijana wao kuniombea dua. Mimi Mkristo wao Waislamu watupu. Wakaniombea dua za ubani. Tukamaliza.” 

Anahadithia Mwalimu na kuendelea:

“Tulipomaliza wakasema kuna dua pia za wazee wao. Basi wakanitoa nje. Tukatoka. Zilipomalizika… zilikuwa za Korani; sasa zikaja dua za wazee… za jadi, “…walikuwa na beberu la mbuzi… wamechimba shimo. Wakaniambia simama. Nikasimama beberu akachinjwa huku anaambiwa Twinning ‘umekwisha’… nikaambiwa tambuka… nikavuka lile shimo na baada ya hapo nikaambiwa …basi nenda zako kuanzia leo Twinning amekwisha!”

Mwalimu alimaliza kusimulia namna alivyofanyiwa dua na tambiko nyumbani kwa Mzee Tambaza, Upanga jijini.
Kutawaliwa na Wazungu kuliwakera na kuwakasirisha watu wengi sana, kutokana na kule kudharauliwa ndani ya nchi yao wenyewe na watu wengine; hasa pale walipominywa katika kupatiwa huduma muhimu kama elimu bora, matibabu na mahala pazuri pa kuishi.

Pamoja na mambo mengi mengine yaliyokuwa mabaya kutokana na kutawaliwa, yamo pia na yale ya kuwekwa kwa madaraja katika utoaji huduma muhimu. Sisi, wana wa nchi hii, hatukuwa na shule za maana hata kidogo; watu wote sisi tukasomee shule moja tu (Mchikichini) mpaka darasa la nne; kwa nini hasa kama siyo dharau?

Nyumba zetu za kukaa zilikuwa za ovyo zilijengwa kwa miti na kukandikwa udongo na juu ni makuti, tena hapa hapa mjini Dar es Salaam, sikwambii vijijini; umeme uko kwenye taa za barabarani na siyo majumbani mwetu. Tukiwasha vibatari na taa za ‘chemli za Aladin’ kwa wenye uwezo kidogo kila siku.

Hospitali ziliishia kutoa kama huduma fulani ya mwanzo tu (First Aid). Haikuwapo hospitali ya Amana, Temeke, Mnazi Mmoja, Mwananyamala wala Mbagala. Tuliponea kibahatibahati tu kwa mizizi na majani ya porini. Ukiwa na homa kali basi chemsha mwarobaini; tumbo la kuendesha chemsha majani ya mpera au mpapai nani akupe ‘antibiotic wewe’.

Hospitali ya Muhimbili, yenye maabara na vipimo pamoja na madaktari bingwa, ilijengwa mwaka 1957 - ni juzi tu - kwa heshima ya Binti Mfalme Margareth II, aliyekuwa na ziara ya kutembelea makoloni ili aje kufungua rasmi hospitali hiyo. Kiwanja kilitolewa kwa hisani ya familia ya Mzee Jumbe Tambaza, ambapo miembe ile mikubwa inayoonekana mpaka leo pale ilikuwa shambani kwa kina Tambaza.

Kwa hivyo basi, ukiacha labda homa na vidonda, magonjwa mengine yote kwetu ilikuwa ni kifo tu. Umri mkubwa wa kuishi kwa wastani ulikuwa ni miaka 30.

Mzee Jumbe Tambaza, ambaye jina lake linanasibishwa na shule maarufu ya Sekondari ya Tambaza ya jijini - hana uhusiano wowote na shule hiyo - shule ilipewa jina lake kutokana na eneo iliyopo na kwa kuthamini mchango wake katika kupigania uhuru.

Kabla ya hapo, wakati huo wa ubaguzi wa rangi na matabaka, shule hiyo na ile ya msingi iliyo jirani nayo inayoitwa Muhimbili Primary, zilikuwa mahsusi kwa vijana wa Kihindi tu – hasa Ismailia - zikijulikana kama ‘Aga Khan Schools’ na kamwe hawakuwa wakisoma Waswahili na Kiswahili pale.

Shamba la Mzee Jumbe Tambaza pale Upanga, lilianzia mbele kidogo ilipo Shule ya Jangwani Wasichana (ambayo wakati wa ukoloni ilijengwa na serikali wasome watoto wa kike wa Kihindi tu, na ile Shule ya Azania ilikuwa kwa watoto wa Kihindi wa kiume), na kutambaa moja kwa moja mpaka lilipo Daraja la Selender pale baharini.

Eneo la Majengo ya Hospitali ya Muhimbili ilikuwa mali ya Jumbe Tambaza na marehemu nduguze (Msakara, Kudura na Mwamtoro Tambaza). Kutokana na kukosekana kwa hospitali ya maana ya rufaa kwa ajili ya Waafrika (kwa sababu ya ubaguzi tu), hayati Mzee Tambaza alitoa eneo lote lile la Muhimbili ijengwe hospitali ya Waafrika ili kupunguza vifo vilivyotokana na kukosa tiba sahihi.

Kijihospitali kidogo kwa ajili ya watu Weusi kilikuwapo pale jirani na Kituo cha Kati cha Polisi (Central Police Station) jijini, ikiitwa Sewa Haji Hospital, kwa heshima ya mfadhili aliyeijenga kusaidia jamii masikini. Sewa Haji alikuwa mkazi wa Bagamoyo mwenye asili ya Kibulushi kutoka Persia. Baada ya kujengwa hospitali yaj Muhimbili, jengo moja katika yale matatu makuu, likaitwa Sewa Haji kama kumbukumbu yake.

Mjini Dar es Salaam wakati huo wa kibaguzibaguzi, serikali ya kikoloni haikutenga sehemu ya kuzikia watu weusi ambao walikuwa daraja la nne. Yale makaburi mashuhuri ya Kisutu, wakati huo yalikuwa ni ya watu wenye asili ya Kiarabu tu! Mwengine yoyote, ilibidi apelekwe kijijini kwao tu nje ya mji – Kunduchi, Mbweni, Msasani, Bagamoyo, Kisarawe, Maneromango na mikoani pia.

Sasa, ili kuondoa adha hiyo na usumbufu, Babu Mzee Tambaza, alitoa bure sehemu kubwa ya eneo lake itumike kwa watu wenye kuwa na shida ya kuzika ndugu zao jijini. Makaburi ya Tambaza siku hizo yalikuwa maarufu sana kuliko yalivyo yale ya Kisutu kwa sasa. Kamwe watu weusi hawakuwa wakizikwa Kisutu, kama ilivyo wakati huu.

Kufuatia hali hiyo, Jumbe Tambaza aliwashawishi binamu zake wawili, Mwinyimkuu Mshindo na Diwan Mwinyi Ndugumbi na wao wakatoa sehemu watu waweze kuzikana kule maeneo ya Mwinyimkuu, Magomeni Mapipa na Ndugumbi, Magomeni Makuti; makaburi ambayo mpaka leo yameendelea kutumika kuzikia watu wote.

Neno, ''Tambaza,'' limetokana na neno ''kutambaa,'' au ''kusambaa,'' eneo kubwa. Diwan Tambaza na nduguze walikuwa watawala wa sehemu mbalimbali za hapa Mzizima siku za nyuma kabla Waarabu, Wajerumani wa Wangereza kufika hapa. Nduguze wengine ni Diwan Uweje; Diwan Uzasana; Diwan Mwenye-Kuuchimba na Diwan Mwinyi Ndugumbi.

Majina hayo walijipachika wenyewe kiushindani, kujigamba na kujitukuza kuliko ndugu wengine; hivyo kimafumbo mafumbo, huyu akajiita hivi na yule akamjibu mwenzake vile; mwengine akajiita naye atakavyo, kutokana na uhodari na tawala thabiti walizoziongoza.

Majina hayo pandikizi, hata hivyo yalikuwa na maana yake kila moja; kama vile mtu aseme mimi ‘Mobutu Sese Seku Kuku Mbenju wa Zabanga’, ikiwa na maana ya ushujaa kwa ‘Batu ba Kongo na fasi ya Zairwaa!’

Sasa Diwan Tambaza alipojiita vile, nduguye Diwan Uweje akamjibu na kumwuliza hata ukiwa umesambaa ndio uweje? Mwengine naye akasema, ‘’Ah! Uliza sana wewe uambiwe.’’ Hivyo yeye akajita Diwan Uzasana. Diwan Mwenye-Kuuchimba, yeye alikuwa akitawala maeneo ya Mtoni Kijichi na Mbagala yake, akasema, ‘’Nyie wote mnacheza tu, ‘mimi ndiye mwenye kuuchimba!’’ Kwa maana ya kwamba ndio kiboko ya wote. Ilimradi hali ikawa ndiyo hiyo; na hizo ndio zama zao, kwani husemwa kila zama na kitabu chake.

Mwandishi wa makala haya, ni mjukuu Mzee Saleh bin Abdallah Tambaza wa Zarara, anakuwa ndugu wa Mzee Jumbe Muhammad Tambaza, yaani baba zao walikuwa ndugu.

Shamba la babu yangu linasambaa kuanzia Don Bosco, Makao Makuu ya Jeshi, Diamond Jubilee, Msikiti Maamur (kaburi la babu na babake babu yamo ndani ya Msikiti wa Maamur unapoingia mkono wa kulia pale ukutani), kuelekea kwenye Jamat la Wahindi mpaka Mahakamani kule Kisutu.

Miembe, minazi na mizambarau ile ya asili inayoonekana Upanga, ilipandwa na babu yangu kwa ajili ya urithi wa wajukuu zake, itakapofika zamu yao kumiliki maeneo yale.

Kwa bahati mbaya sana, Wazungu Waingereza, wakaona mandhari ile nzuri ya Upanga, hawakustahili watu weusi kuishi pale na wakawaamuru babu zangu wahame wawapishe Wahindi raia daraja pili. Hii ni baada ya wao Wazungu daraja la kwanza kuchukua eneo lote la Oysterbay (sasa Masaki). Maeneo yote hayo mawili yenye upepo mwanana ni karibu kabisa na bahari.

Kitendo cha kumhamisha mtu nyumbani kwake kwa namna ile, halafu kumpa fidia uitakayo wewe, ni dharau, dhuluma na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Wazee wale wastaarabu na wajanja hawakuwa na haja ya kuyauza maeneo yale, kwani ukiyaangalia utaona waliyapangilia ili vizazi na vizazi vya kwao viishi hapo.

Hii haihitaji mjadala wala maelezo marefu, lakini ni ushahidi tosha kwamba inaweza ikawa ndiyo sababu kubwa iliyomfanya Mzee Jumbe Tambaza awe mstari wa mbele kabisa katika kuwachukia watawala wa Kizungu na kumuunga mkono Nyerere kwa nguvu kubwa kama ile.

Mchango wa Mzee Jumbe Tambaza katika ukombozi wa nchi yetu haukutetereka hata kidogo, kwani hata pale rafiki yake mpenzi Sheikh Suleiman Takadir, alipotahadharisha watu kuwa makini na Nyerere maana ameonyesha kwamba siku za usoni angependelea zaidi jamaa zake, Mzee Jumbe hakumuunga mkono na akakubali Sheikh Takadiri atengwe na jamii kwa manufaa ya umoja wa kitaifa.

Jumbe Tambaza pia hakumuunga mkono Zubeir Mtemvu, kwenye suala la Kura Tatu ambalo ilibaki kidogo tu chama cha Tanu kingesambaratika na kuwa vipande viwili; lakini yeye alibaki na Nyerere wake mpaka dakika ya mwisho kule Tabora hadi kukasainiwa waraka wa ‘Uamuzi wa Busara’ ambao uliwapeleka TANU kwenye Uchaguzi wa Kura Tatu.

Katika picha ya pamoja iliyopigwa baada ya kutangazwa ushindi wa kuingia kwenye Kura Tatu kwa chama cha TANU, anayeonekana nyuma ya Mwalimu Nyerere pale Tabora ni Mzee Jumbe Tambaza. (Rejea kitabu Mohammed Said, ‘’Maisha na Nyakati za Abdulwahid Sykes… uk 275).

Kutokana na uaminifu wao usiotetereka kwa chama chao, Mzee Jumbe Tambaza na mwenziwe Mzee Mwinjuma Mwinyikambi; wazee wale wawili wa Kimashomvi kutoka Mzizima, kwa muda mrefu wamekuwa wajumbe wa kudumu (permanent seats) kwenye Kamati Kuu ya TANU bila kupigiwa kura; achilia mbali ule uwepo wao kwenye Baraza la Wazee wa TANU.

Mnamo mwanzo wa miaka ya mwanzoni 1950, Mzee Tambaza alitumbukizwa tena kwenye mgogoro mkubwa na serikali pale ilipokuwa inajenga upya Barabara ya Umoja wa Mataifa kutokea Faya kuelekea Daraja la Selander, ilipoamuliwa kwamba sehemu ya eneo la makaburi iondoke kupisha ujenzi huo.

Hayati Mzee Tambaza, alifungua kesi mahakamani dhidi ya serikali, kesi ambayo inatajwa kama moja ya kesi nzito (landmark cases) sana kutokea hapa nchini na Afrika Mashariki iliyogusa imani ya Dini ya Kiislamu; kwamba je, ni halali au si halali kufukua makaburi ya watu waliokufa?

Kesi ya Makaburi, kama ilivyokuja kujulikana, iliunguruma kwa muda mrefu na kujaza kurasa za mbele za magazeti wakati huo, kutokana na mabishano makali ya hoja (cross examinations) mahakamani baina ya mawakili wa pande mbili hasimu.

Wakati serikali ikiwatumia masheikh wazawa wa hapa waliosema kwamba inakubalika kufukua makaburi, Jumbe Tambaza aliwatumia masheikh wakubwa kutoka Mombasa na Zanzibar, akiwemo aliyekuwa Kadhi wa Zanzibar Abdallah Saleh Farsy kupinga hoja hizo.

Kwa kishindo kikubwa, Mzee Tambaza alishinda kesi ile na ikabidi barabara ile ipindishwe pale kwenye mteremko wa kutokea Faya na kuyaacha makaburi na vilivyo ndani yake kama yalivyo. Haraka haraka, Hayati Mzee Tambaza akafanya maamuzi ya kujenga msikiti ambao haukuwapo mahala hapo kabla ya tukio hili, kuepusha kujirudia.

Huyo ndiye Mzee Jumbe Muhammad Tambaza, mwanaharakati wa kupigania uhuru wa taifa hili wa kupigiwa mfano, aliyetetea na kutoa vyake kusaidia wanyonge wenziwe katika jamii yetu katika kipindi cha manyanyaso ya utawala dhalimu wa Malkia wa Uingereza. Alimfanyia madua na matambiko ya jadi Mwalimu Nyerere ili nuru yake ing’are kama mwezi na jua!

Ewe Mola – ilaze roho ya marehemu mahala Pema peponi- Aamiyn

RAMADHAN KARIM

Read

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!