Tuesday, 12 May 2020

Kwani Jukumu La Kulea Yatima ni la Nani!?

Mara nyingi, uona matangazo ya kuchangia vituo vya kulelea Mayatima, na haswa kinapofika kipindi cha mwenzi wa mtukufu wa mfungo wa Ramadhani.

• Swali ambalo tunapaswa kujiuliza, hili jukumu la kuwalea Mayatima ni la nani?
• Je ni jukumu la ndugu na jamaa katika familia au vituo vya wajasiliamali?

Binafsi sipingi huu utaratibu (wa bora nusu shari) wa kuwakusanya kwenye vituo, lakini  Waislamu tunapaswa kuamka na kuzipa baraka nyumba zetu kwa kuwalea Mayatima kwenye majumba yetu.

Kwa kuanzia tuangalie suala zima la malezi katika jamii, suala la malezi ni jambo la wajibu katika Uislam, kwani mtu (mtoto) akosapo malezi ya sawa bila ya shaka atakengeuka na atapotea. Kwa maana hiyo ndiyo Uislam ukawapa familia (ndugu na jamaa) wajibu wa kumhifadhi na kumlinda mtoto ili asipotee.

Katika Uislamu, haki ya kwanza kabisa, inamwendea Mama mzazi, bibi na babu wa pande zote mbili madada na makaka, kisha mama wadogo, kisha wapwa, kisha mabint wa kaka, kisha mashangazi, na kufuatia ndugu wengine kama ilivyo kwenye utaratibu wa mirathi.

Katika Suala la kulea yatima tutambue kuwa hili ni jukumu zaidi kwani kulea yatima kuna fadhila nyingi na ujira wake ni mkubwa mno. Na kutomlea vizuri pia kuna hatari yake.

Allah (Subhaanahu wa Ta'ala) Ametaja fadhila za Yatima mara nyingi sana katika Qur'an:
Na wanakuuliza juu ya mayatima. Sema: Kuwatengenezea ndio kheri. Na mkichanganyika nao basi ni ndugu zenu; na Allah Anamjua mharibifu na mtengenezaji. Na Allah Angelipenda Angelikutieni katika udhia. Hakika Allah ni Mwenye nguvu na Mwenye hikima.
Surat Al-Baqarah: 2:220

Vilevile kwenye ayah nyingine, tunafahamishwa hivi:
Wanakuuliza watoe nini? Sema: Kheri mnayoitoa ni kwa ajili ya wazazi na jamaa na mayatima na masikini na wasafiri. Na kheri yoyote mnayoifanya Allah Anaijua.
Surat Al-Baqarah 2:215

Na khaswa mlezi wa yatima ni ndugu au jamaa wa damu Allah Amesisitiza:
Hakuweza kuvikwea vikwazo vya milimani (njia nzito ya kukufikisha peponi)?
Na nini kitakujuvya ni nini njia ya vikwazo vya milimani (njia ya kukufikisha peponi)?
(Kuvikwea vikwazo vya mlima huo ni) Kumkomboa mtumwa
Au kumlisha siku ya njaa.
Yatima aliye jamaa.
Surat Al-Balad: 11-14

Vile vile kasema Mtume (Swalla Allahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam):
Mimi na mwenye kumlea Yatima kama hivi. (Akaashiria kidole cha shahada na cha katikatikati pamoja na akaviachanisha baina yake.
Al-Bukhariy.

Kasema tena Mtume (Swalla Allahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam):
Mwenye kuweka mkono wake kwenye kichwa cha Yatima kwa upole, Allah Humuandikia jema kwa kila unywele aliougusa kwa mkono wake
Imaam Ahmad.

Vilevile na katika kuwafanyia maovu Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) Ametuonya:
Basi yatima usimwonee
Surat Adh-Dhwuhaa: 9

Amesema Allah Aliyetukuka:
Hakika wanaokula mali ya mayatima kwa dhulma, hapana shaka yoyote wanakula matumboni mwao moto, na wataingia Motoni.
Surah An-Nisa 10

Na Amesema Aliyetukuka:
Wala msiyakaribie mali ya yatima ila kwa njia ya wema kabisa
Surah Al-An'am: 152

Sivyo hivyo! Bali nyinyi hamuwakirimu mayatima.
Surat Al-Fajr: 17

Binafsi naweza kusema Waislamu sisi wa Sasa tumeuacha Uislamu na tumeutupilia mbali, tumeugeuza kama nguzo za mitumba sagula sagula, tunachagua kile ambacho tunaona ndicho tunachokitaka na kuacha kile tunacho kiona ni marapurapu.

Matokeo yake ndio hayo ya kuwasahu watoto Mayatima mpaka wanalelewa kwenye vituo, wakati hao watoto haki yao haswa ni kulelewa kwenye familia na si kwenye vituo kama hivi na hikma yake kwa watoto kulelewa kwenye familia, ili wakue wawe na mapenzi ya kifamilia uko watalelewa kama watoto wengine wenye wazazi na si kama walelewavyo kwenye vituo.

Huyu mtoto yatima aliyefiwa na baba yake au akafiwa na wazazi wake wote wawili, akishakuwa kijana anayejitambua na akafahamu ndugu na jamaa zake walimtelekeza na kumweka kwenye vituo vya kulelea mayatima, matokeo yake hatokuwa na mapenzi ya dhati na jamii na hata ya familia yake.

Ni ajabu sana na ni jambo lisilokubalika hata kidogo, mtoto anafiwa na baba yake kisha ndugu wa karibu wamtelekeze kwenye vituo vya kulelea watoto.

Huu ni udhaifu mkubwa sana wa imani. Tubadirike.

Allah atulinde na mitihani kama hii ya kuwadharau Mayatima wanaotuhusu wa ndugu wa karibu na kukimbilia kuwapeleka kwenye vituo maalum wakalelewe uko. Aamiyn

Tuesday, 31 March 2020

Kipindi Hiki Kiwe Moja ya Sababu ya Kutukurubisha Kwa Muumba Wetu

Kutokana na swala zima la maambukizo ya virusi vya Korona, watu wengi tumejikuta tukiwajibika katika swala zima la kuunga mkono kauli za wataalamu wa afya na kujikuta tukitwii na kuzingatia swala zima la kujikinga na maambukizi yanayotokana na virusi vya korona.

Tunashauriwa na kama si kuamriwa, kunawa mikono yetu mara kwa mara, kwa maji na sabuni na ikiwezekana kutumia vitakaso maalum, ambavyo vinaweza kutukinga na virusi vya korona.

Na si kunawa tu, tunaambiwa hata tukitaka kukohoa au kupiga chafya, basi tuzuie midomo yetu kwa vitambaa, ili kuzuia kuenea kwa virusi vya korona, pia tunatakiwa kutosogoleana kwa ukaribu wa mita moja mpaka mbili.

Usialmu unatufundisha swala zima la usafi tunaambiwa kuwa;
"Uislamu ni usafi, basi jisafisheni, kwa hakika hatoingia mtu peponi ila yule msafi".

Kutokana na kampeni nyingi kwenye vyombo mbalimbali vya habari, wengi wetu tulijikuta tukiunga mkono swala zima la kujikinga na maambukizi haya aidha kwa kuwa tunaona kuwa ni swala nzuri kulitekeleza kwa sababu ni jambo ambalo litaweka salama kutokana na maambukizi ya korona.

Binafsi sioni tatizo kweye utekelezaji wa jambo ilo na usafi huo wa kunawa mara kwa mara, basi binafsi nasema kwamba, utaratibu huu uwe ndio utamaduni wetu daima dawamu.

Uislamu umehimiza usafi kwa kila binadamu kwa kila upande aidha usafi wa mwili (kiwiliwili), Mavazi yake (nguo) na hata majiani tunapopita ili ajilinde na uchafu unaosababisha maradhi na abakie salama katika siha njema.

Tabia ya baadhi ya watu kupenga kamasi na kufutia kwenye viguzo au viambaza vya nyumba, au kufuta mafua kwa mikono, bila kutumia vitambaa au tishu, kisha kusalimia watu kwa kuwapa mikono, au wale walioko ndani ya magari kutupa tishu walizotumia kupangusia kamasi ni katika mambo yasiyotakikana kwa Muislamu na asiye Muislamu.

Usafi na kujitoharisha ni jambo linalopendeza na MwenyeziMungu anapenda wanaojiweka katika hali hii ya usafi kama tunavyosoma kutoka Surat Baqara (2): 222
"...Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanao tubu na huwapenda wanao jisafisha."

Binafsi naliangalia swala ili kwa muono mwingine kabisa, muono wa kiimani, ni kweli tunaweza kufata masharti yote hayo, lakini kama nchi na wananchi ndani ya nafsi zao wakakosa usafi wa nafsi, usafi huu wa kunawa mikono na kuzuia chafya na vikohozi kwa vitambaa hautasaidia chochote kwenye maisha yetu hapa duniana na kesho akhera.

Tukiliangalia neno "Usafi" lina maana pana kiasi, hii ni kwa mujibu wa mafundisho ya kiimani umeugawa usafi katika maana mbili, kwanza usafi wa nje na pili usafi wa ndani (usafi wa moyo na nafsi).

Kitu kikubwa kinachopaswa si tu kunawa kila mara au kutoshikana mikono, bali pia tunapaswa kuzisafisha nafsi zetu kila saa, kila dakika, ili zipate kuwa na subra na kuwa mbali na korona zitakazoua nafsi zetu.

kama vile tunavyo ambiwa kutosogeleana kwa mita moja au mbili, basi na hiwe hivyo hivyo kwenye maasia, tukae mbali kabisa na maasi ya Kumshirikisha MwenyeziMungu, tukae mbali na Uongo, Utapeli, Wizi, tusiusogelee kabisa Uzinifu, ulaji wa Riba na Rushwa, kukataa na kuupiga vita Ufisadi na dhurma za aina zote na yale yote yasio pendeza machoni mwa jamii na Muumba wetu.

Usafi wa nafsi ndio unatokana na itikadi safi na sahihi. Itikadi ya kuamini MwenyeziMungu mmoja asiye mfano, asiye na mwana wala baba. Matunda ya usafi huu huonekana kwa tabia njema zinazoupamba utu. Uaminifu, ukweli, kujiheshimu, kutojivuna, kutokuwaringia watu, kuwasaidia wenye shida, kuwatendea wema watu wengine, kuwafikiria watu wengine vizuri na tabia nyingine zote nzuri ni matokeo ya usafi huu wa ndani.

Usafi wa aina hii tu ndio utakaoiweka dunia katika hali ya usalama na amani. Aidha, kukosekana kwake ndiko kuliko itumbukiza dunia katika machafuko na misukosuko isiyokwisha ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, mauaji ya kinyama na dhulma kama yale tunayoyashuhudia hivi leo kwenye nchi mbalimbali duniani.

Usafi ni alama ya kweli ya imani. Kwa hivyo, Muislam hana budi kuusafisha moyo wake, kiwiliwili chake, chakula chake, kinywaji chake na kila kitu chake. Vile vile kuwaimiza watu wengine kuyafanya matendo mema.

“Hakika, Sisi ni watu tulioletwa na Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) kuwatoa watu kwenye ibada ya waja kuwatia kwenye ibada ya MwenyeziMungu peke yake na kutoka kwenye dhiki ya dunia kuwatia kwenye wasaa na nafasi yake, na kutoka kwenye jeuri za dini kuwatia katika uadilifu wa Uislamu.”

Kwa ufupi tunaweza kusema kuwa Usafi maana yake ni kusudio la mja katika kauli na matendo yake, yawe ya dhahiri au ya siri ni kwa ajili ya kutaka radhi za MwenyeziMungu na si kwa kumuogopa kiumbe mwenzake.

Kama vile tunavyosoma kwenye Qur'an Tukufu, surat Al-Bayyinah (98) aya ya 5:
"Nao hawakuamrishwa kitu ila wamuabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia Dini, wawe waongofu, na washike Sala, na watoe Zaka. Na hiyo ndiyo Dini madhubuti."

Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) anatuambia kwenye hadith iliyopokewa na Abu Dharr (ra) kwamba Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) amesema:
Nilionyeshwa ‘amali za Ummah wangu, nzuri na mbaya. Nikapata katika ‘amali zao nzuri ni udhia unaoondoshwa njiani. Na nikapata katika ‘amali zao mbaya kohozi linaloachwa Msikitini pasi na kuzikwa (kufukiwa). 
Muslim.

Nimalizie kwa kusema kuwa Muislam Safi anapaswa kuwa na Ikhlaswi yaani kumtakasia nia katika kumuabudu Allah (Subhaanahu wa Ta’ala), kukhofu shirki na kupinga machafu ndio msingi mkuu wa kuimarika Uislamu.

Yanapokosekana haya ndio huzama mizizi ya Uislamu na kutositawi matawi yake. Hii ndiyo Ikhlaswi aliyokuja nayo Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam), wakaishughulikia Maswahaba (Radhiya Allaahu ‘Anhum) katika kuithibitisha na kuimakinisha. Kinyume chake ni kufanya Shirki.

Hayo ndio malengo yetu ya kuufuata Uislamu, sio sisi Waislamu kuwa ni wenye kumshirikisha Mola wetu kushiriki kwenye kila maovu na machafu mengine yanayo mchukiza MwenyeziMungu, kiasi mashaka ya ulimwengu huu na kushughulika mno na kuchuma mali bila ya kubagua halali wala haramu.

Uislamu ndio njia yetu iliyo nadhifu inayokubalika na nyoyo zetu, tuwe na Ikhlaasw madhubuti ili tupate kuondokana na dhulma tunayotendewa Waislamu.

Thursday, 26 March 2020


Je Ni Siraha ya Kibaiolojia,

Kwa Lengo La Kudhohofisha Uchumi wa Dunia?

TAHADHARI NA ONYO LA MWANDISHI.

TAFADHARI SANA USISHAWISHIKE NA UANDISHI HUU, MAONI HAYA SI LAZIMA YAAKISI UKWELI HALISI, HUU NI MTAZAMO TU NA FIKRA HURU ZA MTOA HOJA, USILAZIMISHE UKUBALIANE NAZO AU KUTOKUBALIANA NAZO.

Nadharia hii yaweza kukosa mashiko au kuwa dhaifu au kutokuwa na tija lakini kwenye siasa za ulimwengu si kitu cha ajabu na haswa wenye ajenda zao za siri katika harakati za kuitawala dunia.

VIRUSI VYA KORONA

kwenye tovuti za kijamii, kumekuwa na mijadara kadhaa, kuhusiana na virusi vya korona, na kumekuwa na nadharia nyingi zinasemwa kuhusiana na janga la virusi vya korona, kwanza tunapaswa kutambua kuwa virusi hivi si vigeni kwenye ulimwengu wa kibaiolojia... Vilikuwepo kabla na kuna aina zipatazo kama nne au tano za virusi vya korona.

Mpaka sasa kuna aina hizi za virusi vya Korona, vikiwemo vile vinavyo julikana kama SARS-CoV vya mwaka 2003, HCoV-NL63 (Human coronavirus NL63) mwaka 2004, HKU1 mwaka 2005, MERS-CoV mwaka 2012, na SARS-CoV-2 (zamani ilijulikana kama 2019-nCoV) mnamo 2019 inajulikana kwa jina la Covid19.

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
SARS-CoV 2003: Iliripotiwa kwa mara ya kwanza huko Asia mnamo Februari 2003. Ugonjwa huo ulienea kwa zaidi ya nchi 24 za Amerika Kaskazini, Amerika Kusini, Ulaya, na Asia kabla ya milipuko huo kudhibitiwa mwaka huo huo wa 2003.
Human Coronavirus NL63
HCoV-NL63: Coronavirus ya binadamu NL63 (HCoV-NL63) ni aina ya virusi vya korona ambavyo viligunduliwa mwishoni mwa 2004 kwa mtoto wa miezi saba nchini Uholanzi.
Human Coronavirus - HKU1
HKU1: Coronavirus ya binadamu HKU1 ni aina ya coronavirus ambayo ilitokana na panya walioambukizwa virusi. Na kwa binadamu, maambukizo husababisha ugonjwa wa kupumua na dalili za homa ya mafua ya kawaida, lakini inaweza kusababisha homa ya mapafu/yumonia (pneumonia) na Kikohozi. Virusi hivi viligunduliwa kwa mara ya kwanza mnamo Januari 2005 kwa wagonjwa wawili huko Hong Kong.
Middle East Respiratory Syndrome-Related Coronavirus
MERS-CoV: Virusi vya Korona vinavyo shambulia njia ya kupumua ya Mashariki ya Kati, au EMC / 2012, ni aina ya virus vya Korona ambavyo huwaambukiza wanadamu, popo, na ngamia.
SARS-CoV-2 ni jina la virusi ambavyo vimepelekea kupatikana kwa ugonjwa wa COVID-19. Ambao ndio unaotusumbua hivi sasa.

Mpaka sasa uelewa wetu wa wa "SARS-like coronavirus" (SARS-like CoV) ni kwamba ni kundi la virusi ambazo vinasaba vyake ni sawa na SARS-CoV lakini kundi hili hakijumuishi SARS-CoV au SARS-CoV-2. Kwa maneno mengine, SARS-related CoV = SARS-CoV + SARS-CoV-2 + SARS-like CoV.

Hivi ambavyo vinatusumbua sasa ni moja ya aina ya virusi ambavyo aidha vimefanyiwa modifikashen (Modification) au vimejifanyia Mabadiriko ya vinasaba (DNA mutation) vyenyewe kulingana na mazingira husika.

Kwa maana hiyo basi, tabia za Covid19 ni tofauti kidogo na virusi vingne vya korona, ambavyo kwa nchi za Arabuni vilishawahi kusumbua uko nyuma, ila hali haikuwa kama hii tunayohisikia kwenye vyombo mbalimbali vya habari.

Sasa basi, kutokana na mabadiriko ya kitabia ya virusi hivi vya korona, kumeibuka njama za kinadharia (conspiracy theory) kadhaa. na ukizisoma unaweza kushawishika na kuziamini, binafsi huwa sisumbuki au kuumiza kichwa kwa nadharia hizi. Kwa sababu hata zikiwa ni kweli au si kweli hazitanipatia furaha wala buraha zaidi ya uzuni na hasira tu. Sasa kuepuka hayo uwa ninapozisoma naziwacha tu kama zilivyo, na kuwaachia wapenda nadharia.


NADHARIA ZA KWENYE MITANDAO KUHUSIANA NA COVID-19

KUTOKA MAHABARA AU SOKONI? WUHAN - CHINA.
Kuna kitabu kilichoandikwa na Dean Kontz, kinaitwa The Eyes of Darkness, kwenye kitabu icho kilichotoka mwaka 1981, kinaeleza maambukizo ya Wuhan-400, vijidudu vilivyotengenezwa kwenye mahabara nchini China kwenye jimbo la Wuhan. Na vijidudu hivyo vimetengenezwa ili kutumika kama siraha za kibaiolojia.

Kwenye paragrafu moja kwenye kitabu icho kinatoa maelezo ya kina juu ya jinsi virusi vinavyoathiri mwili wa mwanadamu. Usahihi wa kushangaza ambao kitabu hiki cha 1981 kinatabiri kuzuka na kufanana kati ya 'Wuhan-400' na Coronavirus ni jambo la kushangaza kidogo.

Kwa wale watazamaji wa Netflix hivi karibuni wameachwa na mshangao kutoka kwenye tamthiria ya Kikorea inayoitwa Siri yangu Terrius (My Secret Terrius), ambayo ilionekana kutabiri janga la coronavirus Tamthiria hii ni ya mwaka 2018.

Watazamaji wengi wamevutiwa na sehemu ya mwisho ya safu ya kwanza, inayo ongozwa na waigizaji kadhaa nyota wa tamthiria hiyo kama vile So Ji-sub, Jung In-sun, Son Ho-jun na Im Se-mi.
Sehemu ya 10 ya tamthiria hiyo inaonyesha kuwa virusi vya korona, vimebadilishwa ili vitumiwe kama silaha, na uku madaktari wanaangaika kupata tiba yake.

UVUMI MKALI WASAMBAA DUNIANI
Mpaka sasa Wanasayansi hawajaweza kujuwa haswa asili ya COVID-19 lakini uvumi mkubwa ni kwamba virusi hivi vinatoka katika soko la vyakula, uko Wuhan au soko la samaki. Na hili kuwa uwenda virusi vilianzia kwenye soko la samaki, linaungwa mkono na ripoti kutoka kwa viongozi wa afya wa China na Shirika la Afya Ulimwenguni ambalo lilisema kwamba dalili zinaonyesha uwenda virusi hivi wameanzia hapo kwenye soko la samaki (Seafood Market), soko ambalo lilifungwa mnamo 1 Januari 2020.

Wakosoaji kwenye mabaraza ya mkondoni (online), hata hivyo, wamekuwa wakitoa tuhuma kwamba virusi hivi vinatoka mkoa wa Wuhan, kwenye Taasisi ya elimuvirusi (virolojia), maabara ya usalama ya Uchina ambayo inafanya utafiti na uainishaji wa kiwango cha juu cha virusi hatari zaidi.

UTHIBITI WA UCHUMI WA ULIMWENGU - CHINA au AMERIKA?

Yapo maneno mitandaoni/mkondoni ambayo yananasibisha na virusi hivi kuwa ni njia mojawapo inayochukuliwa na serikali hizi mbili, yaani serikali ya Amerika na serikali ya China, kudhibiti uchumi wa dunia na ikiwezekana kupunguza idadi ya watu duniani.

SERIKALI YA AMERIKA
Hapa kuna nadharia kinzani mbili, kuna ile ambayo inaeleza kwamba, Serikali ya Amerika imepandikiza virusi hivi uko China kwa lengo la kuwapunguzia nguvu ya kiuchumia Wachina, kutokana na kasi kubwa ya serikali ya China kwenye biashara ya viwanda duniani.

Na haya yametokea si kwa bahati mbaya, ila kwa malengo ya muda mrefu ambayo serikali ya Amerika ilikuwa haipendezwi na jinsi China ilivyoweza kutawala asilimia kubwa ya soko la bidhaa mbalimbali ambazo zina hatarisha uchumi wa Amerika na jamaa zake.

Lakini kwa akili ya kawaida, mtu anaweza kujiuliza, mbona hata Marekani nako kuna waathirika wengi tu wa Korona? Ni kweli wapo lakini kuwepo kwao kunatokana na aidha uharibifu kuelekea kwenye kujenga (Collateral damage) Uharibifu unaoweza sababisha vifo au uharibifu mwingine wa kiuchumi ambao ni matokeo yasiyotarajiwa ya oparesheni maalum.

SERIKALI YA CHINA
Wapo ambao wanailaumu serikali ya China kwa kutengeneza virusi hivi kwa malengo yao kadhaa, yakiwemo kudhibiti wale wote waipingao serikali ya China, haswa kisiwa cha Hong Kong.

Kumekuwepo sintofahamu ya muda mrefu kidogo, tangia jimbo la Hong Kong, kuachwa huru na Mwingereza tarehe 1 July 1997 na kukabidhiwa serikali ya China.

Kumekuwa na upinzani mkubwa kutoka Hong Kong, upinzania ambao unapelekea serikali ya China, kutafuta njia ya kuwanyamazisha wapinzani hao. Ndipo kukapelekea kufanyika kwa tafiti ambazo zinaweza kuwapumbaza wapinzani haswa wanaharakati wenye kutajika ambao ndio chanzo cha upinzani nchini China. Lengo ni kutengeneza virusi vitakavyo weza kupumbaza akili ya waathirika. Lakini kwa bahati ghafi, matokeo yamekuwa tofauti na matarajio.

LENGO CHINA NI KUITAWALA DUNIA KIUCHUMI
Nadharia nyingine ni la kiuchumi wa Ulimwengu, China imedhamiria kuitawala dunia kiuchumi na baadae hata kijeshi, ndio maana utaona China haijihusishi na migogoro ya kupigania au kugombanisha nchi ili kujifaidisha kiuchumi. Wao wapo zaidi katika kutoa mikopo ya fedha nyingi ambazo kwa nchi masikini si rahisi kuzirejesha. Hapo nchi husika inaposhindwa ndipo inajikuta inakabidhi njia zake za ucumi kwa serikali ya China kwa muda wa miaka kadhaa. Na serikali husika inajikuta haina maamuzi yoyote muhimu kwa mustakabari wa nchi zao na hapo ndipo nchi inapotawaliwa na nchi ya China.

Pili, China imeweza kusambaza virusi kwenye nchi kadhaa, lengo ni kuzifungia nchi hizo na matokeo yake uchumi wa nchi kadhaa haswa nchi tajiri, kutetereka na kujikuta wafanyabiashara wakubwa wa makampuni makubwa, kukosa mauzo na kupelekea soko la Hisa la kilimwengu, kushusha thamani ya Hisa. Na China kwa kuwa Uchumi wao ni Mzuri, basi Hisa hizo zinanunuliwa na China na sanjari na hayo, China inatangaza kudhibiti maambukizo ya virusi vya Korona uku nchi kadhaa za Ulaya na Amerika wanabakia wakiwa taabani kiuchumi wakisumbuka kutafuta kinga na ponyo.

Ndipo hapo sasa China itakapokuja na kutoa misaada kwa masharti kadhaa ya kiuchumia na kutoa dawa za kuponyesha au za kupunguza makali ya virusi na ikiwezekana kinga ya kila mwaka.

YAJUJ NA MAJUJ/GOG NA MAGOG.

Je Ndio Ushawishi wa Mashariki (Kikomunist) na Kimagharibi (Ubepari)?

Yajuj na Majuj/Gog na Magog
ni viumbe vilivyoelezwa kwenye vitabu vya dini ya Kiislam, Kiyahudi na Kikristo, kuwa siku za mwisho mwisho viumbe hao ndio wataiwala dunia kwenye kila kitu.
Wapo wanaofika mbali na kuhusisha nguvu hizi mbili za Kiuchumi, ambazo ni Ubepari wakiongozwa ma Marekani na baadhi ya mataifa ya Ulaya na Ukomonisti, ukiongozwa na Urusi na China.

Na ule ukuta ambao ulijengwa na Dhul-Qarnain kuwatenganisha Yajuj na Majuj, wananadharia wengine wanaunasibisha na ile hali mbili za kisiasa ya ulimwengu ambazo ni Ubepari na Ukomunist na ule ukuta ndio dhana ya Pazia la Chuma (Iron Curtain) kutenganisha dhana hizo mbili.

Mataifa yanayofata dhana mbili hizi zitafanikiwa kuvunja kuta, yaani zitaenea zaidi kuliko mipaka yao ya awali. Upanuzi huo unaweza kuwa wa kimantiki tu. Ikimaanisha kuwa itikadi zao (ukomunisti na ubepari) unaweza kuenezwa nje ya mipaka ya nchi zao.

Au itakuwa ni aina ya ukoloni yaani kukalia maeneo ya mashariki, Ulaya, Asia ya Kusini na maeneo mengineyo ya dunia. Au inaweza kumaanisha kuitawala dunia nzima.

Inafikiriwa kuwa baada ya kuteka ulimwengu, pia watakuwa na nguvu za kutuma vyombo anga za mbali (wataiteka mbingu)kwa maana ya kudhibiti anga na mawasiliano yote.

"Hivyo watatupa mishale yao kuelekea angani, na itawarejea zikiwa na alama kama za damu. Hivyo watasema: ‘Sisi tumekwishawateka wakazi wa dunia na tumewateka wakazi wa angani."

Ni dhahiri kuwa mishale inamaanisha Maroketi na vyombo vya angani kama satalaiti. Vyombo ambavyo vitarejesha taarifa mbalimbali za kiulimwengu. Zikiwemo taarifa kadha za watu, maeneo wanayoishi na hata wanako tembelea, maisha yao majumbani na makazini. Kutakuwa hakuna uhuru wala faragha binafsi, chochote utakachokifanya kitajulikana tu.

Na vyombo vingine vya anga vitaleta habari na ushaidi wa sayari zingine za mbali, hii inamaanisha kuwa vyombo vya angani vitafikia malengo yao na kurejea duniani vikiwa na taarifa ya kupendeza.
Kwa mujibu wa nadharia hii, wakati watakapokuwa wakijidai na kutakabari kuwa wameweza kugundua sayari uko anga za mbali, na wameweza kutawala kila kitu hapa duniani, kwa ufupi watakuwa wamefikia kilele cha mafanikio yao.

Ndipo watakapoletwa vijidudu vidogo sana ambavyo vitawaingia wanadamu kwa njia mbalimbali, na kuwaua. Hii inaonyesha kuwa hatima yao itakuwa kwa kuangamizwa kwa maafa magonjwa yasiosikia dawa, magonjwa ya kuambukizwa yatakayotokana na vijidudu vidogo sana (Virus).

ITAENDELEA...
---
TAHADHARI NA ONYO LA MWANDISHI LIZINGATIWE.

Tuesday, 24 March 2020

Walikaa Siku 40, Mchana na Usiku, Hakuna kutoka Nje

Maandiko yanatufahamisha kuwa Nabii Nuhu na Familia yake, waliweka kukaa siku 40 mchana na usiku, Wakiwa ndani ya Safina _( Meli)_, wakizungukwa na Maji na uku mvua kubwa ikinyesha.

Waliweza kustahimili madhira yote yale, wakimtegemea MwenyeziMungu tu.
Hakukuwa na Internet kwa ajili ya kujliwaza au kuwasiliana na walio nje ya Safina.
Hakukuwa na Facebook wala WhatsApp kuwazeshesha kuzogoa na ulimwengu wa nje.
Hakukuwa na Youtube wala Instagram, wakaweza kujiselifisha na kuwajuza walio nje ya safina wala wao kujuwa inacho endelea nje ya Safina.
Hakukuwa na Mawasiliano ya simu wala Runinga, ili kuweza kusikiliza na kutazama taarifa za habari ya yale yanayojiri uko nje ya Safina.
Hakukuwa na Netflix wala Amazon Prime wala Disney plus, wakaweza kupoteza wakati na kujiliwaza kwa filamu mbalimbali.

Sauti pekee walizozisikia ni sauti za wanyama walioko wenye Safina, sauti zao wenyewe na sauti ya matone ya mvua tu.

Hakuna walichoweza ukitegemea zaidi ya Rehma za MwenyeziMungu, wakitarajia huruma zake peke yake.

Walichoweza ufanya ni dua na sala na kuwa na imani kubwa kwa Muumba wao, ndiye aliyeweza kuwa kinga na balaa lile la gharika kuu.

Basi sie wa karne hii ya 21, inatushinda nini kumtegemea MwenyeziMungu na uku tukifata ushauri wa Matabibu na Madaktari wa Afya?

Basi tuzingatie ushauri wa Wataalamu wa tiba, bila usahau sala na dua ndio vitu pekee vitavyoweza kutusaidia kwenye kipindi hii kigumu cha ugonjwa huu wa mripuko wa Virusi vya Korona.

MwenyeziMungu, Aliyetukuka Hakuleta maradhi/ugonjwa isipokuwa Ameteremsha na dawa yake, basi nasi tutarajie faraja kubwa hivi karibuni kutoka kwa Wataalamu ambao mchana na usiku wapo wakijitahidi kutafuta dawa na kinga ya tatizo hili.

Imani yetu ikiwa thabiti na uku tukitarajia kwake, basi siku si nyingi tutasikia tiba na kinga ya virusi hivi imepatikana nasi tutaweza kushuka kwenye safina uku tukiwa na faraja na furaha kwa matumaini mapya.

Tunashauriwa na hata kualiamriwa tupande katika jahazi (Safina) la kujikinga na Korona uku tukitaraji Rehma zake MwenyeziMungu. 
Maana uko nje kumeshateremshwa mvua ya Korona na kila ardhi (Nchi) ya dunia hii wapo kwenye Majahazi (Safina) zao, kila nchi inakwenda kwenye mawimbi kama vile kwenye Safina ya Nabii Nuhu.

Na kwenye kipindi hii cha gharika ya Korona, hawakosekani mfano wa mtoto wa Nabii Nuhu, wapo watakaodharau na matokeo yake watagharikishwa na hata kuwasababishia wengine kukumbwa na hii gharika.

Sina maana kuwa waliopata korona wamefanya makusudi au ukahidi, lahasha, ninachosisitiza ni kwamba tusiwe sisi ndio sababu ya kueneza huu ugonjwa kwa wengine, tufate ushauri wa wataalamu ili kuepukana na madhara ya Korona.

Na tukiweza hayo, basi tutarajie baada ya muda ardhi iliamriwa kuimeza Korona yote na mbingu nazo zikaamriwa zizuie kama vile zilipo amriwa kuacha kuteremsha mvua.

Na mwisho Jahazi (Karantini) letu ilisimama kwenye Mlima Judi kama lilivyosimamam Jahazi la Nabii Nuhu, na sote tutaweza kutoka katika jahazi (Karantini) na kuendelea na maisha yetu kama kawaida. 

Ee MwenyeziMungu, hakika sisi tunajikinga Kwako kutokana na mambalanga na umajnun (Wazimu na Maradhi ya Akili), na ukoma na maradhi yote mabaya, pamoja na virusi vya Korona.
Aamiyn

Thursday, 12 March 2020


MAISHA YA UGHAIBUNI

YAMEINGIWA NA HOFU JUU YA HOFU.

Watu wamepata HOFU kubwa na Kuanza Kununua bidhaa kwa Wingi.
Ajabu ni kwamba, Karatasi za Chooni (Toilet Paper) ndizo zinaongoza kwa kununuliwa kwa wingi.
Mazungumzo na Fikra Nasaha

Nchi za Ulaya na Amerika ni nchi ambazo zimeingia katika hofu kubwa kutokana na tishio la virusi vya korona, kiasi ambacho cha kuhatarisha ukosefu wa baadhi ya bidhaa madukani (Panic Buy).

Hali hii inatokea aidha kwa kukosa taarifa za kutosha na kutegemea mitandao ya kijamii kupata taarifa ambazo si rasmi au kwa kuona kuwa janga ili linaweza kuchukuwa muda mrefu na kusababisha baadhi ya bidhaa kama si zote kuwa bidhaa adimu.
Hapo sasa ndipo raia wanapoingia katika hali ya hofu (Panic Mode), na kujikuta wakipapia bidhaa ambazo hata zingine hawazihitaji kwa wingi.

Ni kweli kuna haja ya kuchukuwa taadhari, lakini hizo taadhari zinapaswa zitokane na taarifa rasmi kutoka serikalini na si kama hivi inavyotokea.

Binadamu tumeingiwa na hofu kwa kuwa tu hatujui haswa kinacho endelea, labda kwa kuwa tu, ugonjwa huu, japo unatibika lakini kumekuwa na habari na picha za video nyingi mitandaoni, zikionyesha watu wakianguka, aidha kwa maradhi mengine au kwa virusi vya korona. Hakuna uhakika sana kwa kila kinachotumwa mitandaoni kikahakisi hali halisi ya mambo.
Lakini kwa kuwa wengi wetu ni watu wa kuamini kila kinachotumwa kwenye tovuti baraza, basi tunajikuta tunaingiwa na hofu ambayo si ya lazima.

Ni kweli taadhari zinachukuliwa, uku ughaibuni ninakoishi, kuna matangazo kila kona na haswa maeneno ya uduma za kijamii.
Hapa ofisini ninapofanyia kazi, kumewekwa taadhari kwa kila anayeingia ni lazima atumie Sanitaiza (sanitiser) kabla ya kuingia kwenye jengo na anapotoka nje. 
Sie tunao udumia watu na haswa uduma zinazo husisha ushikaji wa pesa, tunalazimika kuvaa soksi za mikono (Disposable Latex Gloves) na vizuizi vya mdomo.

Shule zinafungwa kwa wiki mbili na nusu, mikusanyiko ya watu imepigwa marufuku, kama vile maandamano, mikutano na mikusanyiko mingine ya kijamii.

Dawa za kusafishia mikono zimewekwa mpaka kwenye vyombo vya usafiri kama vile mabasi na treni na kila anaye abiri anapaswa kusafisha mikono kwa dawa hizo (sanitiser) ili kujikinga na kirusi cha korona.

Hayo madawa ya kusafishia mikono, vifuniko vya pua na mdomo (mask), zimekuwa bidhaa adimu kwa sasa na zikipatikana basi zinagombewa...
Uko kwenye maduka makubwa (Supermarket) vyakula vimeshaanza kuwa adimu, watu wananunua kwa wingi, dawa za watoto nazo zimekuwa za kugombea.

Watu wamekuwa na hofu kweli na hiyo Coronavirus, nakumbuka wiki hii, Jumatatu asubuhi, nimempeleka bint yangu shule, nipo ofisini kaja katibu muktasari wa shule anayosoma binti. 

Ananiletea taarifa kuwa binti katapika, ninahitajika nikamchukuwe na nirudi naye nyumbani niangalie hali yake. 

Nikatumia ujuzi wangu wa uduma ya kwanza. nikamfanyia uchunguzi wa haraka haraka, hakuwa na tatizo, yupo vizuri tu. Nikakumbuka asubuhi alikunywa maji mengi, nikajuwa ndio yalimchafua tumbo.

Hata hivyo mwalimu wake wa darasa akasisiza kuwa nirudi naye nyumbani, nami bila kipingamizi, nikaondoka naye. Lakini kabla ya kurudi nyumbani, nikapitia kazini kwangu, mana si mbali na anaposoma binti.

Sasa meneja wangu baada ya kusikia nimekwenda kumchukua mtoto, si nimemkuta mlangoni mkono mmoja kashika koti na mkono wa pili kakamata begi langu...!

Akanambia, Abu... I must send you home...!
Namuuliza why?
Akanambia... must take precautions because of this Coronavirus! akaendelea kuniambia kuwa nisijali, stiil you'll get paid. 
(Kanihakikishia kuwa nisijali kwa kuikosa hiyo siku nitalipwa tu, maan uku wengi tunalipwa kwa idadi ya saa unazofanyakazi).

Nikabakia 😨

Sikuwa na jinsi, nikajiondokea zangu home.

Nikajiuliza tu, hivi awa Korona wakihamua kuvamia nchi zetu za Kiafrika kama vile Tanzania, hali itakuwaje?

Sunday, 8 March 2020

SIKU YA MWANAMKE DUNIANI.

JE, Jamii na Uislamu Unasemaje Kuhusiana na Ukombozi na Kumtukuza Mwanamke!?
Siku hii ya tarehe 8, kwenye baadhi ya ma group ya tovuti baraza, haswa WhatsApp, nilituma meseji mbili, moja ilikuwa ya maneno kuhusiana na wababa, kuwapatia simu zao wake zao kama sehemu ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Meseji ya pili, ilikuwa ni video ikionyesha moja ya familia akiwemo baba, mama na watoto, uku Mwanamke/mama akionekana amebeba mzigo kichwani na mtoto mgongoni hali akiwa ni mja mzito, hali ya kuwa /mwanammebaba akiwa anafata kwa nyuma uku amekamata bakora mkononi. Wengi waliochangia, waliangukia kwenye kujadili meseji ya kuwaachia simu zetu wake zetu kama njia moja wapo ya kuadhimisha siku hii.
Lakini pia walijitokeza wanaharakati wa aina mbili, kuna wale ambao wamelichukulia siku hii kama siku ambayo haifai kuadhimishwa kwa kuwa tu si katika sikukuu ya imani ya dini na haswa Uislamu. Na kuna waliochukulia tu kuwa ni swala la mzaha tu na si jambo la kutiliwa maanani.
Kitu ambacho nilikiona cha ajabu kidogo ni kwamba ni watu wawili au watatu tu kwenye group mbili tofauti, ndio kidogo waliweza kuchangia kuhusiana na ile video, ambayo ilionyesha dhairi kumkandamiza na kumtweza nguvu mwanamke. Nami nilituma meseji zile kwa makusudi kabisa, ili kuona kuna mwamko gani katika jamii zetu haswa linapokuja swala la haki za mwanamke katika jamii zetu. Kiuhalisia unaweza kuona kwamba, wengi wetu, tumekuwa watu wa kuchangia mada bila kutafakali kwa kina au tunachangia tu, kwa kuwa tunaona kuwa kilichoko hakiendani na aidha imani au mila au baadhi ya tamaduni au mazoea tu, tuliokuwa nayo. Kabla ya kuelezea kile ninacho ninachokitaka kukielezea kwanza kabisa tuangalie historia ya hii siku kwa ufupi kidogo. Siku ya Kimataifa ya Wanawake au International Women's Day (IWD) ni siku inayodhimishwa tarehe 8 Machi kila mwaka kote ulimwenguni. Ni sehemu katika harakati za haki za wanawake ulimwenguni. Historia yake ilianza muda kidogo, miaka ya mwanzoni mwa karne ya 20, yaani mwaka 1909. Baada ya wanawake wa kiharakati uko Urusi kupata vipingamizi vingi nchini mwao, ndipo mnamo 1917, Machi 8 ikawa siku ya kitaifa ya wanawake nchini Urusi. Baadae, Chama cha Kijamaa cha Amerika kilipanga Siku ya Wanawake huko jijini New York mnamo Februari 28, 1909, kulihamasisha wanaharakati wengine haswa wajumbe kutoka Ujerumani kama Bi. Clara Zetkin, Käte Duncker na wenginewe walipendekeza katika Mkutano mwingine wa mwaka 1910 wa nchi za Kijamaa wa Jamii wa Wanawake kwamba "Siku maalum ya Wanawake" iandaliwe kila mwaka. Siku hiyo ilisherehekewa sana na wanaharakati wa siasa za kijamaa na nchi za kikomunisti hadi ilipopitishwa na wanaharakati wa wanawake mnamo mwaka 1967.
Umoja wa Mataifa ulianza kusherehekea siku hiyo mnamo 1977.
Maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Wanawake leo, kwa baadhi ya nchi ni siku ya mapumziko ya umma, katika nchi zingine ni siku ya kawaida tu kama siku zingine za juma. Katika sehemu zingine, ni siku ya maandamano, makongamano, semina na mikutano ya kumudhimisha mwanawake. Kama ilivyo kwa baadhi ya walimwengu walivyojipangia kuwa tarehe 8 mwezi wa tatu wa kila mwaka ni siku ya mwanamke, duniani. Je Uislamu Unasemaje Kuhusiana na Ukombozi na kumtukuza Mwanamke!?

JE NI SWALA LA HAKI NA USAWA WA KUFANANA AU NI SWALA LA WAJIBU?

Hoja hii imejengwa juu ya msingi kwamba kwa vile heshima ya binaadamu ni sawa kwa mwanaume na mwanamke, hivyo lazima wote wapate haki zinazofanana bila kujali majukumu yao katika maisha. Hapana shaka, utu na heshima yao ni sawa kwao wao wote; wote wanapaswa kuwa na haki sawa. Lakini vipi kuhusu kufanana kwa haki zao? Kwa muktadha huo, hakuna yeyote kati ya mwanamke na mwanaume mwenye nguvu na uwezo wa ‘kuwepo’ bila ya kumuhitajia mwenzake. Badala ya kufuata kibubusa, tunapaswa kuamua kwa makusudi kabisa kutumia akili zetu kufikiria sisi wenyewe, na kujiuliza maswali yanayokuja akilini mwetu, iwapo ni kweli haki sawa zinamaanisha haki zinazofanana? Kwa kweli hayo ni mambo mawili tofauti. Usawa ni haki ya kuwa na daraja sawa kithamani na hadhi ambapo kufanana maana yake ni kulandana. Inawezekana baba akagawa mali zake kwa watoto wake watatu kwa usawa lakini sio kwa kulingana. Jaalia mali yake inajumuisha vitu mbali mbali kama vile maduka, mashamba na badhi ya mali zilizokodishwa. Baba kwa kuzingatia vipaji vyao na mambo ambayo kila mmoja anapenda, anaamua kumpa mmoja duka, mwingine shamba na wa tatu mali zilizokodishwa. Anazingatia kuwa thamani ya mali aliyopewa kila mmoja wao ni sawa na wengine na kila mmoja amepewa kutokana na kipaji chake. Hivyo aligawa mali yake kwa usawa lakini sio kwa kulingana. Uwingi ni tofauti na ubora, na usawa ni tofauti na kufanana. Uislamu hauamini juu ya kulingana (uniformity) kwa mwanaume na mwanamke. Lakini wakati huo huo hauwapendelei wanaume katika maswala ya haki. Umezingatia kanuni ya usawa kati ya mwanamke na mwanaume lakini haukubaliani na kufanana kwa haki zao. Usawa ni neno linalifurahisha, kwa sababu linaashiria hali ya kutobagua. Lina utukufu maalum. Linaamsha na kuleta heshima, hasa linapohusiana na haki. Ni neno zuri lilioje 'Usawa na Haki.' Mtu yeyote mwema atafurahishwa na uzuri wake. Hapa hakuna ubishi wowote kuwa mwanaume na mwanamke ni sawa kama binadamu na haki zao za kifamilia zinapaswa kuwa sawa kithamani. Kwa mtazamo wa Uislamu wao wote ni binadamu na hivyo wana haki sawa. Kitu kinachopaswa kuangaliwa hapa ni kuwa mwanaume na mwanamke, kwa sababu ya tofauti zao za kijinsia, wanatofautiana katika mambo mengi. Asili yao haitaki wafanane. Nafasi hii inataka wasifanane katika haki nyingi, majukumu, wajibu na adhabu. Katika nchi za Magharibi jitihada zinafanyika sasa kuzifanya haki na majukumu yao kufanana, na kupuuza tofauti zao za asili na za ndani. Hapa ndio kuna tofauti kati ya mtazamo wa Kiislamu na mfumo wa Kimagharibi, nukta inayobishaniwa ni suala la kufanana kwa haki sio usawa wa haki kati ya mwanamke na mwanaume. Usawa wa haki ni nembo tu ambayo imewekwa kwa makosa katika zawadi hii ya Kimagharibi. Ukichungulia kwenye historia za nchi za Ulaya ya kabla ya karne ya 20 ni mfano dhahiri wa dhulma kwa mwanamke. Mpaka mwanzoni mwa karne ya 20 mwanamke wa Ulaya alinyimwa haki za kibinadamu katika maisha ya kila siku na kisheria. Hakuwa na haki sawa wala zinazofanana na mwanaume. Machafuko yaliyosababishwa na maendeleo ya kuboreka kwa viwanda katika karne ya 19 na 20, na hali mbaya ya wafanyakazi iliyofuatia, hasa kwa wafanyakazi wa kike, yalisababisha macho yaelekezwe kwenye masaibu ya mwanamke na ndio maana suala la haki zao lilizingatiwa sana.
Hali hii ndio ikapelekea kuwepo na wanaharakati wengi wa haki za binadamu na haswa haki za wanawake.
Katika fikra hizo hizo wanaharakati wasio ufahamu Uislamu, wanafikiria pia Uislamu haumpi uhuru na haki mwanamke, lakini wasichojua kuwa Uislamu umemkomboa mwanamke kutokana na udhalilishaji wa Kimagharibi ambao umemfanya mwanamke kuwa ni bidhaa itembezwayo. Katika Uislamu, familia yoyote duniani inajengeka kupitia mwanamke na mwanaume. Katika mpango alioamua kutuwekea Mola wetu Muumba.
Na ndio maana Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) amesema: Kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila Muislamu mwanamme na mwanamke.
Hali hii ndio ikapelekea kuwepo na wanaharakati wengi wa haki za binadamu na haswa haki za wanawake.
Katika Uislamu, familia yoyote duniani inajengeka kupitia mwanamke na mwanaume. Katika mpango alioamua kutuwekea Mola wetu Muumba.
Ni wajibu wa Muislamu (Mwanaume na Mwanamke) kuelewa kwamba kutafuta elimu ndani ni faradhi kama ilivyo faradhi ya Swalah.
Mwanamke katika familia ana majina mengi na hakuna familia inayoweza kuwepo bila ya mwanamke. Tuangalie tulipotoka Kwa muktadha huo, jamii zilizopita kabla ya Uislamu zilimdhalilisha mwanamke kwa sababu tu ya jinsi yake. •Mwanamke alinyimwa mirathi ya mali ya wazazi wake na badala yale walirithi wanaume tu. •Mwanamke alirithiwa yeye mwenyewe kwa nguvu (baada ya kifo cha aliyekuwa mumewe), mwanamke alilazimishwa kurithiwa na mmoja wa wanafamilia wa aliyekuwa mumewe bila ya ridhaa yake. •Mwanamke aliuawa baada ya kuzaliwa tu kwa kuogopa aibu ya mtu kumpata mtoto wa kike wakati alitarajia apate mtoto wa kiume. •Mwanamke aliuzwa kama ‘bidhaa’, na kadhalika. Uislamu umemkomboa mwanamke na umemrejeshea yale yote ambayo jamii na mila potofu zilimnyang’anya mwanamke ikiwemo haki zake alizopewa na Mola wake Muumba. Lakini kuja kwa Uislamu ukamtambua mwanamke, ukamthamini na ukamuahidi malipo mema kama alivyoahidiwa mwanaume. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an Tukufu Sura ya 4 (An-nisaai) aya ya 124: "Na anaye fanya mema, akiwa mwanamume au mwanamke, naye ni Muumini - basi hao wataingia Peponi wala hawatadhulumiwa hata kadiri ya tundu ya kokwa ya tende." Mwenyezi Mungu akasema tena katika Sura ya 16 (An-nahli) aya ya 97: "Mwenye kutenda mema, mwanamume au mwanamke, naye akawa ni Muumini, tutamhuisha maisha mema; na tutawapa ujira wao kwa bora ya waliyo kuwa wakiyatenda." Akasema tena Mwenyezi Mungu katika Sura ya 40 (Ghaafir) aya ya 40 (nanukuu): "Mwenye kutenda uovu hatalipwa ila sawa na huo uwovu wake, na anaye tenda wema, akiwa mwanamume au mwanamke, naye ni Muumini, basi hao wataingia Peponi, waruzukiwe humo bila ya hisabu." Aya zote hizo tatu zinaonyesha namna Uislamu ulivyomtambua na kumthamini mwanamke na kuonyesha iwapo atajibidiisha kutenda matendo yanayomridhisha Mola wake Muumba, basi afahamu kwamba malipo ya mema yake ni sawa na malipo atakayolipwa mwanaume ambaye anatenda mema mfano wake. Pili, Uislamu ukakemea vikali ile tabia ya kijinga ya kumuua mtoto wa kike pasina hatia kwa sababu tu ya jinsi yake. Mwenyezi Mungu anasema katika Sura ya 16 (An-nahli) aya 58 – 59: "Na mmoja wao akibashiriwa kwa msichana, uso wake unasawijika, naye kajaa chuki. Anajificha asionekane na watu kwa ubaya wa aliyo bashiriwa! Je,akae naye juu ya fedheha hiyo au amfukie udongoni? Tazama uovu wa wanavyo hukumu!" Aya hii inaonyesha namna Uislamu ulivyochukizwa na kukemea kosa la kumuua mtoto wa kike kwa sababu tu ya jinsi yake. Pia Uislamu umemtukuza mwanamke kwa kumpa mirathi badala ya kurithiwa yeye mwenyewe. Katika Uislamu mwanamke ni mrithi kama ambavyo mwanaume ni mrithi. Aidha, Uislamu umemtukuza mwanamke kwa kumpa mambo maalum, makubwa na mazuri ambayo mwanaume hakupewa. Mfano wa mambo hayo ni: • Mosi, Uislamu umempa mwanamke nasabu na haki za mtoto aliyemzaa bila hata ya kuangalia na kuzingatia iwapo amemzaa kwa ndoa au bila ndoa. Mwanamke anapomzaa mtoto, mtoto huyo atakuwa wake tu na watarithiana. Lakini mwanaume akimzaa mtoto ili mtoto huyo ahusiane naye kisheria kwa mfano kumuozesha akiwa ni binti au kurithiana ikiwa mtoto wa kike au wa kiume, ni lazima amzae ndani ya ndoa.
• Pili, Uislamu umempa mwanamke cheo cha kupewa mahari kwa ajili ya kuolewa kisha baadaye mume abebeshwe majukumu yote ya ulezi wa mke. Kitendo cha mume kubebeshwa majukumu ya kumlea mke kingetosha kuwa ni kigezo cha mwanamke kutoa yeye mahari, kwani kwa kawaida ilivyo yule anayepewa huduma ndiye alitakiwa kuinunua au kuichangia huduma hiyo.
• Tatu, Uislamu umempa mwanamke utukufu wa juu. Bwana Mtume Muhammad (Swallallaahu Alayhi Wasallam) amesema: "Hawatukuzi wanawake ila mtu mtukufu na hawadharau wanawake ila mtu duni" Yaani utukufu (ubora) wa mwanaume na uduni wake unapimwa kwa namna anavyowatukuza au kuwadharau wanawake.
• Nne, Uislamu umempa mwanamke haki ya kuitikiwa kwanza. Bwana Mtume Muhammad (Swallallaahu Alayhi Wasallam) amesema: "Watakapokuita baba yako na mama yako, muitikie mama yako."

• Tano, Bwana Mtume Muhammad (Swallallaahu Alayhi Wasallam) amesema: "Pepo iko chini ya nyayo za kinamama."
Kwa muktadha huo, Uislamu umemkomboa mwanamke na umemtukuza sana. Hivyo basi kampeni yoyote ‘chafu’ ya kumdhalilisha mwanamke ni wajibu wa jamii yote kushirikiana kuipiga vita kampeni hiyo. Wale wasanii, wanamuziki na watangazaji wa matangazo katika magari ya wazi ambao huwavisha wanawake ‘nusu uchi’ kisha wao wakavaa suti tena zenye stara, tunapaswa tuwakemee wasiwadhalilishe wanawake. Mashindano ya ulimbwende, ambayo wasichana wakipitishwa mbele za watu uku wakiwa wamevalia vichupi tu, si kumkomboani bali uko ni kumdhalilisha mwanamke. Pia hata matangazo ya biashara katika mabango, Luninga na kwenye mitandao, yazingatie maadili yasimdhalilishe mwanamke kwa kumpiga picha ya ‘nusu uchi’ eti ‘kuvutia’ biashara. Uku wakiwavika viremba vya ukoka eti wao ni super woman, waliokombolewa kifikra, kumbe ni kuwaridhisha wapenda kuangalia nyuchi za wanawake tu. Basi namalizia kwa Ayah hii: Enyi watu! Hakika Sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke. Na tumekujaalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliye mchamngu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua, Mwenye khabari. Qur'an Surat Al-Hujurat 49:13

Monday, 16 December 2019

Kuna Uwezekano Mkubwa wa
Wafungwa Wengi Kurudi Magerezani

Hivi karibuni, kwa maana ya Tarehe 9 Desemba Mwaka 2019, katika maadhimisho ya miaka 58 ya uhuru wa Tanganyika, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar (Tanzania) Rais John Joseph Pombe Magufuli alitoa msamaha kwa wafungwa 5,533 nchi nzima ikiwa pia sehemu ya kupunguza msongamano wa wafungwa Magerezani.

Idadi hiyo ni kubwa kuwahi kutokea nchini, huku ikikadiriwa kuwa idadi hiyo ni sawa na asilimia 15% ya wafungwa wote nchini Tanzania.

Rais alisema kuwa wapo baadhi watashangaa kwa uamuzi wake wa kuwaachia wafungwa wengi kiasi hicho lakini alidai kuwa 'aliguswa moyoni' kufanya hivyo.

Walionufaika na msamaha wa Rais Magufuli ni pamoja na wale waliokuwa wakitumikia kifungo kisichozidi mwaka mmoja na wale ambao wamekuwa wakitumikia vifungo vya muda mrefu lakini wamebakiza muda usiozidi mwaka mmoja kumaliza vifungo vyao.

SWALI la kujiuliza, je hao wafungwa, wametayarishwa kuja kukabiliana na hali halisi ya kimaisha uku uraiani?

Kama vile  askari wanaotoka vitani, kabla ya kuja uraiani kwanza upitia kwenye vipimo vya kisaikolojia ili kuondokana na ile hali ya Post-traumatic stress disorder, ili kuwawezesha waweze kuishi vyema na raia na kuondoa ile hali ya woga, dhiki na mashaka na miemko ya kiakili na kuwaondolea zile kumbukumbu mbaya walizopitia vitani.

Matayarisho hayo uwaweza wanajeshi, kukabiliana na maisha ya uraiani kwa amani na kuepuka kufanya uhalifu au hata kuwadhuru raia kutokana na matatizo ya kiakili walioyapata vitani.

Hata kwa wafungwa haswa wale wa muda mrefu na wale ambao uhalifu wao ulitokana na kudhuru watu wengine kama vile mauwaji na ubakaji na jinai zingine. Hao wote baada ya kutumikia kifungo kwa muda mrefu, ujikuta wanakuwa wageni na maisha ya uraiani.

Ukizingatia kwamba jela nyingi za kiafrika, zimejaa uonevu na kuoneana haswa miongoni mwa wafungwa wenyewe kwa wenyewe na kesi zingie zinaripotiwa kuwa baadhi ya wafungwa wananyanyaswa kingono, mapigano baina ya wafungwa, na vitendo vingine vya ukatili ni kawaida katika magereza mengi.

Lakini hali hii sio tu kwa wafungwa hata walinzi wao (askari Magereza) hufanya kazi katika mazingira yenye dhiki kubwa ambayo inapelekea kuongeza uwezekano wa wafungwa kuteswa bila ya sababu za msingi.

Na haswa wafungwa wa kike wako katika hatari kubwa ya kushambuliwa kingono na walinzi wa Magereza.

Wengi wao (wafungwa) hata kutembelewa na ndugu, jamaa na marafiki ni kwa nadra sana, kiufupi wafungwa wengi wanakuwa wametengwa na jamii kwa asilimia kubwa sana. Kutengwa uku kunaweza kuongeza hatari ya mfungwa kukosa afya ya akili kama vile unyogovu na wasiwasi (depression and anxiety).

Hali hii upelekea wafungwa wengi kuathirika kisaikolojia (kimwili na kiakili) na kujikuta wanabadilika kitabia. Na kupelekea wengi wao kuona kuwa wametengwa na jamii kutokana na makosa waliyo yafanya uko nyuma, na hii uwapelekea wengi wao kukosa subra na hata kuwapelekea kutumia nguvu kupata kile wanacho kitaka na hata kurudia tena kufanya jinai (makosa waliyo yafanya kabla ya kwenda jela) kwao uona ni jambo la kawaida.

Takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa asilimia kubwa ya wafungwa waliotoka jela, ukamatwa tena ndani ya miaka mitatu, kama si miezi michache tu.

Ushauri unaotakiwa kufuatwa ni kuwatumia Wataalam wa afya ya akili (A mental health professional) kuwasaidia wale wote waliotoka jela. Mtaalam anaweza kusaidia wafungwa kurudi tena katika jamii (Uraiani) na kurejesha tena uhusiano mzuri kati ya na ndugu, jamii, marafiki pamoja na familia husika.

Bila ya kuwaandaa hao wafungwa, tusishangae kusikia wengi wao wamerejea kufanya jinai na uhalifu ule ule au zaidi ya ule na kurejeshwa tena Magerezani (Jela).

RAMADHAN KARIM

Read

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!