Friday, 12 February 2021


PIA TUJULIKANE KWA MAJINA TULIYOPEWA NA WAZAZI

Maisha ya Ughaibuni, Mitandaoni na Rakabu zetu.

Kila mtoto wa Kibinadamu, anapozaliwa upewa jina pamoja na ubini wake, mtoto ukuwa na kufikia umri wa kujitambua.

Kwenye maisha kila binadamu ukumbana na harakati zake binafsi za Kimaisha, wapo waliotoka vijijini na kwenda mjini kujitafutia maisha na wapo waliowahi kudandia meli na kwenda kutafuta maisha ughaibuni.

Hayo yote ni katika harakati za kujitafutia unafuu wa maisha ili kukidhi mahitaji yetu ya kila siku na kikipatikana cha ziada basi kisaidie wazazi, ndugu, jamaa na marafiki na hata kufanyia matanuzi na kuwakoga wengine. 

Yote hayo ni maisha. 

Jambo moja kubwa na ndio haswa dhumuni la walaka huu, ni pale kijana aidha mvulana au msichana, anapoondoka nyumbani kwa ajili ya kwenda kujitafutia maisha aidha mkoa mwingine au nje ya nchi.

Na anapofikia uko, akabadirisha jina lake alilopewa na wazazi wake, jina ambalo ndio utambulisho wake kwa watu wake, wakiwemo ndugu, marafiki, jamaa na majirani.

Ni kweli, mtu anapofikia umri wa kujitegemea kisheria ana haki ya kubadirisha jina, lakini unapobadirisha jina lako unatakiwa, uwafahamishe wale unaokaa nao na uko ulikotoka wafahamu kuwa wewe sasa unaitwa fulani bin fulani au unajulikana kwa Rakabu fulani.

Hii ni Karne ya Tovuti Baraza/jamii (Social Media), vijana wengi utumia muda wao mwingi sana kwenye kuperuzi kurasa za tovuti baraza/jamii.

Kipindi chetu sie wengine, tukitumia sana vibaraza, kupiga soga, vibaraza ambavyo vilijulikana kwa jina la Vijiwe/Vijiweni.

Uko pia tulitumia Rakabu tulizo zichagua, badala ya majina yetu halisi, lakini licha ya kutumia Rakabu, bado tulijulikana kwa majina yetu halisi.

Ukimsikia mtu anaitwa kwa jina la Rakabu, tulimjuwa pia kwa jina lake halisi, kwa hiyo haikuwa tabu hata anapopata tatizo au kukutwa na mauti, basi tuliweza kufikisha taarifa hizo nyumbani kwao, tena basi usikute hata nyumbani kwao wanalijuwa jina lake la mtaani.

Siku hizi imekuwa sivyo na haswa wengi wetu tuishio Ughaibuni, tukajitengeneza kurasa kwenye tovuti jamii na kubadirisha majina yetu halisi.

Utakuta mtu ana marafiki zaidi ya elfu nne, mpaka unashangaa, hivi huyu mtu marafiki wote hao anawasiliana nao vipi...!?

Si ajabu katika hao elfu kadhaa, ni watu wanne tu labda, nasema labda ndio wanaweza kumjuwa kwa jina lake halisi.

NASAHA na USHAURI

Ni Muhimu sana kwenye hizi Tovuti Baraza/jamii (Social Media) kuwa na Ndugu na marafiki mnao fahamiana vizuri na haswa wale wenye kutumia Rakabu yaani majina ya utani au waliobadirisha majina yao.

Si kwenye tovuti jamii tu, lahasha, hata kwenye maisha yetu mitaani na haswa wale wanaojiona kuwa wao ni watoto wa mjini na wale waishio ughaibuni.

Kuna haja kubwa sana kwa mimi na wewe, tukawa na marafiki wenye kutujuwa kwa majina yetu halisi na uko nyumbani tuliko toka, wakatujuwa kwa Rakabu zetu na hata kwa majina tuliyo yabadirisha, ili likitokea la kutoke wanao tujuwa wakaweza kupata taarifa zetu kutokana na hayo majina yetu mapya, ya Ughaibuni au ya uko Mjini.

Utakuta mtu anaitwa Nyange Nyaisawa, lakini uko kwenye tovuti jamii au mtaani anajiita Young Neyo, mtu anaitwa Jumanne Karubandika, kule anajihita JayFour Karry

Utakuta Msichana anaitwa Nyasanje Matano mtaani yeye anajihita Neysalious Mtamu

Na wengi wa namna hii, wa kike na wakiume...

Muhimu ni kuwa karibu na watu japo wachache wanaokujuwa vizuri, siku likitokea la kutokea wajuwe wapi wapeleke taarifa. La sivyo ujikubalishe tu, ukiaga dunia uzikwe na manispaa ya mji husika.

Sunday, 7 February 2021

REINCARNATION (REINKARNASHEN) 

KUZALIWA UPYA - MU'JASSIMA

Uwezo wa Majinni na Ulaghai wao kwa Binadamu.

Reincarnation (Reinkarnashen) Kuzaliwa Upya au Mu'jassima, Ni dhana ya kuamini kuwa mtu aliyekwisha kufa kisha roho yake kurejeshwa tena katika mwili wa kiumbe kingine. Aidha anazaliwa kwenye mwili wa Binadamu au mwili wa Mnyama Kisha kuanza maisha mapya kwa sura tofauti ya mwili mwingine baada ya kifo cha kibaolojia.

Dhana ya mu'jassima, inataka kufanana kidogo na dhana ya Ufufuo (Resurrection), tofauti yake kubwa ni kwamba, ufufuo ni pale ya roho ya mtu aliyekufa hurejea tena kwenye uhai wa kidunia katika mwili uleule wa mwanzo, na hili kwa imani ya dini nyingi litatokea mwisho wa maisha ya kidunia. 

Katika imani nyingi zinazojumuisha kuzaliwa upya Mu'jassima, roho huonekana kama isiyoweza kufa na kitu pekee ambacho kinaweza kuharibika ni mwili. Baada ya kifo, roho huhamishwa (transmigrated) kuwa mtoto mchanga aidha wa kibinadamu au mnyama na kuendelea kuishi tena. 

Neno _transmigration_ linamaanisha uhamiaji au kupitisha roho kutoka kwa mwili mwingine hadi mwingine baada ya kifo.

Imani za kuamini Mu'jassima, ni jambo kuu kati ya dini zenye asili ya India na kusambaa kwenye nchi za Ashia (Asia), kama vile China, Japan n.k. Dini zenye kuamini Mu’jassima kwa uchache ni dini ya Jainism, Buddhism, Sikhism na Sanatana Dharma kwa jina maarufu Dini ya Kihindu. 

Na kuna aina nyingi za dini za Kijadi na Upagani zenye kuamini mu'jassima, ingawa kuna vikundi vya Wahindu na Baadhi ya Wapagani ambao hawaamini kuzaliwa upya, badala yake wanaamini maisha ya baadaye, yaani kufa na kufufuliwa siku ya Kiama.

Dhana ya mu'jassima, yaani mtu baada ya kufa roho yake inamwingia mtu mwingine haikubaliki ndani ya dini za Kiyahudi, Uislam na Ukristo (Abrahamic religions). Uyahudi, Uislam na Ukristo unaamini katika Ahela, kiama, kuhesabiwa na kulipwa lakini siyo roho ya mtu aliyekufa kumuingia mtu mwingine!

Japokuwa kuna makundi machache kwenye dini hizi tatu zinazo amini mu'jassima, hii ni kutokana na baadhi ya wafuasi walioamia kwenye dini hizi, kutoka kwenye imani ya reincarnation.

Kwa mfano; maandishi ya fumbo la Kiyahudi (Kabbalah), kutoka kwa orodha yao ya zamani ya Enzi za Kati na kuendelea, hufundisha imani ya Gilgul Neshamot (Kwa Kiebrania ina maana ya kuhama kwa roho ikiwa na maana ya Mzunguko wa Roho “soul cycle”). Lakini fundisho hili haliungwi sana mkono na madhehebu Kiyahudi ya Orthodox na halitiliwi mkazo mzito, kwa ufupi imani hii huikubali na wengi kama fundisho kweli.

Pia kuna dini za jadi za Kiafrika pia zina amini swala la kuzaliwa upya au kurejea kwenye maisha ya awali, mfano wa Babatunde au Babatunji (Kwa Mwanaume), Yetunde (kwa Mwanamke).

Na hata kwa makabila ya Afrika mashariki, kwenye koo mbalimbali kumekuwa na mila na utamaduni wa kufanya matambiko kama yalivyo makabila mengine duniani, kwa kuamini Mizimu ambayo kwa imani zao ni wale wazee waliofariki zamani, ambao kazi yao ni kulinda Koo zao au Kabila lao.

MAJINNI NA UWEZO WAO

Imani nyingi za jadi zina amini tu katika uwepo wa Mizimu, kuwa mababu waliokufa zamani uendelea kuishi na kulinda koo zao.

Lakini basi vipi mtu anaweza kusikia au kusoma kwenye vitabu au mitandaoni kuwa kuna watu wanaodai kuwa wanakumbuka baadhi ya mambo ya zamani kabla ya wao kuzaliwa, yaani mambo ambayo yaliwahi kutokea na wao wakayaelezea ilihali awajawahi kusimuliwa na yeyote yule?

Hili ni swala lenye utata mkubwa kiasi, kwa sababu wengi wanaodai hayo mambo awana uthibitisho wa kuthibitisha madai yao kiuyakinifu au Kisayansi (Japo kuwa si matukio yote yanaweza kuthibitishwa kisayansi).

Kumekuwa na uchunguzi na utafiti mwingi wa mambo yalio jificha (Paranormal), matukio yanayotokana na Psychokinesis/telekinesis au Clairvoyance ambayo ni zaidi ya upeo wa ufahamu wa kawaida wa kisayansi.

Kwenye ulimwengu huo wa mambo ya ajabu Paranomal ndiko kunako patikana viumbe visivyo onekana, lakini vyenye kufanya harakati zao kama binadamu. Kwa lugha rahiisi ni ulimwengu uliojificha wa Majinni, japokuwa wanaofatilia maswala haya ya Paranormal wao wanawatambua kwa jina la Ghost kwa Kiswahili tunaita Mizimu.

Wachunguzi wa mambo, wanatufahamisha kuwa Majinni ni viumbe kama binadamu tu, ila wao hawaonekani kwa macho kwa sababu wameumbwa kutokana na maada tofauti.

Kwa karne nyingi binadamu amekuwa akisimulia na uwepo wa viumbe hivi vinavyojulikana kwa majina mengi, kama vile Majinn, Mapepo, Vibwengo, Maruhani, Mazimwi, Mizimu na majina kadhaa wa kadhaa kulingana na tamaduni mbalimbali.

Kuna simulizi nyingi sana kuhusiana na Majinn na athali zao katika maisha ya kila siku.

Viumbe hao wana tabia za kuiga matendo na mienendo ya wanadamu na wanapenda kujifananisha na wanadamu.

Ni viumbe vyenye kuishi maisha marefu sana, si ajabu kusikia Jinni ana miaka elfu na zaidi, kwa kuwa ni viumbe wenye kupenda kujifananisha na Binadamu, ndio utaona hata maisha yao upenda kuishi miongozi mwa Binadamu/Watu.

Sasa basi, inavyo fahamika ni kwamba, kila binadamu anaye Jinni anae andamana nae, huyu uitwa Karin (Qarīn). Aidha anaweza kuwa yupo na mahusiano kwa maana ndio hao tunao wasikia wanapandisha vichwani mwa watu, au anaweza asipande, au yupo yupo tu na ndio wenye kumshawishi binadamu kufanya maovu au kuwa na fikra mbaya, kiufupi Jinni anaye jinasibisha na binadamu wanakuwa waongo sana.

Inapotokea sasa mtu amefariki, kwa Majinni wakorofi au wapenda sifa (Kulingana na tabia za marehemu) ndio uja kupanda vichwani mwa watu na kujifanya kuwa wao ni marehemu na kuanza kudai mambo kadhaa wa kadha.

Na wakati mwingine uweka mawazo yao kwenye vichwa vya waanga (Victims) wa harakati zao ndipo hapo utaposikia wengine wakidai kuwa waliwahi kuishi zamani na hata kutaja majina ya watu wa zamani zaidi ya miaka mia iliyopita, kumbe ni yule Jinni ambaye alikuwepo enzi hizo ndio mwenye kuleta habari kwa mlengwa.

DÉJÀ VU - MATUKIO YANAYOTOKEA NA UKAHISI UMESHA YAONA KABLA

Ni hisia za mtu kuhisi kuwa tukio linalotokea hivi sasa mubashara ameishawai kuliona kabla halijatokea sasa.

Hi ina maansha kuwa mtu anaweza kuona tukio linalo tokea sasa hivi na kuhisi kuwa tukio ilo, alisha wahi kuliona kabla, hali hii kwa Kifaransa inaitwa Déjà vu na kwa lugha ya Kiingereza ni Already Seen.

Hali hii mara nyingi usababishwa na matatizo ya neva (neurological anomaly) inayohusiana na magonjwa ya akili mfano wa kifafa katika ubongo, hali hii upelekea kuunda hisia kali kwamba tukio linalotokea hivi mubashara hivi sasa tayari ulishawahi kuliona siku za nyuma.

Hali hii kama itakuwa inajitokeza mara kwa mara, basi ni dalili ya kiashiria cha ugonjwa wa neva au ugonjwa wa akili, tatizo linakuja kwenye akili ya mtu, kushindwa kuchanganua au akili kushindwa kukubaliana na tukio husika kuwa limetokea, sasa ili ubongo usiathirike ndipo hapo ubongo unapo jiridhisha kuwa ilo tukio ulisha wahi kuliona kabla, lakini bila kujuwa wapi na lini limekutokea.

Hali hii inapozidi upelekea mtu kupata matatizo ya akili na kuanza kuhisi kuona vitu ambavyo havipo yaani kunza kuota akiwa macho kwa Kiingereza wanaita Hallucinations.

Hallucinations ni kama aina ya Ndoto lakini unaota ukiwa macho na si usingizini ni aina ya hisia ambazo zinaonekana kuwa za kweli lakini zinaundwa ndani ya akili ya mtu tu.

Mfano wake ni pamoja na kuona vitu ambavyo havipo, kusikia sauti, kuhisi hisia za mwili kama hisia za kutambaliwa na wadudu kwenye ngozi au kuhisi kuguswa, au kuhisi harufu mbaya au nzuri ambazo hazipo. Wakati mwingine kuhisi watu wanakusema au ukiona watu wanacheka ukahisi wanakucheka wewe n.k.

Haya yote ni magonjwa ya akili ambayo usababishwa na nguvu za kijinni au kwa Kiswahili chepesi ni nguvu za Mashetani ya Kijinni.


MAANA YA MANENO

Telekinesis: uwezo unaodhaniwa wa kusogeza au kunyanyua vitu vikiwa mbali kwa kutumia nguvu ya akili au njia zingine zisizo za kisayansi. Kusogeza au kunyanyua vitu (Maada) bila kuvigusa kwa kutumia nguvu zisizo onekana.

Clairvoyance: (Maono): ni uwezo wa kupata habari juu ya kitu, mtu, eneo, au tukio fulani kupitia maono au utabiri.


Maelezo Haya Yamenukuliwa Kutoka Kwenye Kitabu: 

MAJINN (DJINN) Na UWEPO WAO

UCHAMBUZI WA KISAYANSI


Saturday, 6 February 2021


HALI YA UBAGUZI UGHAIBUNI

Kwenye nchi hizi za Walami, kuna ufuatiliaji mzuri sana wa sheria za nchi na haswa haya masuhala ya kibaguzi au maneno ya kibaguzi.

Kumbagua mtu kwa namna yoyote ile ni kosa la uhalifu, jinai.

Maneno ya Kibaguzi yanaweza kuwa au kutona na:

Jinsia (Gender)
Kubaguliwa kutokana na jinsia yako.

Hali ya kimahusiano (Civil status – marital status)
Hali ya kimahusiano, au hali ya ndoa, ni uchaguzi wa mtu kwenye mahusiano ya mtu na mtu. Walioa, wasioolewa, waliopewa talaka na wajane ni mifano ya mingine kadhaa.

Hali ya Kifamilia (Family status)
“Hali ya familia” hufafanuliwa kama “hali ya kuwa katika mahusiano ya kifamilia kati ya mzazi na mtoto” Na ule uhusiano wa kuasili mtoto au watoto.

Umri (Age)
Kutobaguliwa kutokana na umri wako.

Asili (Race)
Hhii inajumuisha mwonekano wa rangi ya ngozi, kabila au utaifa.
Kutobaguliwa kutokana na rangi ya ngozi yako, kabila lako au utaifa wako, hii haijalishi kama wewe ni raia au mgeni ndani ya nchi.

Kuamini Dini au kuto amini dini (Religion or none)
Kumbagua mtu kutokana na imani yake ya kidini au kuto amini kwake dini yoyote ile.

Wakimbizi na wanaotafuta hifadhi (Refugees and Asylum Seekers)
Wakimbizi wa aina yoyote au wanaoomba ifadhi za kisias, awapaswi kubaguliwa kwa namna yoyote ile.

Ulemavu (Disability)
Kumbagua mtu kutokana na ulemavu wake

Mwelekeo wa kijinsia (Sexual orientation)
Mwelekeo wa kijinsia ni ile hali ya mtu kuwa na mvuto wa kimapenzi au wa kingono kwa watu wa jinsia tofauti au jinsia moja au jinsia zote.

Na mengineyo…

HALI HALISI YA UBAGUZI MITAANI
Mitaani kumejaa watu wa aina mbalimbali, wapo watu wenye mitazamo tofauti tofauti yenye kukinzana. Kuna wenye kupinga ubaguzi wa aina yoyote ile na kuna wachache ambao wao wanaona kuwa kuna baadhi ya watu (Haswa wale ambao hawana asili ya nchi ile) awapaswi kuwa na haki sawa na ikiwezekana wasiruhusiwe hata kufanya kazi, kiufupi warudishwe tu uko waliko toka.

Ukiwachunguza watu wa namna hii (Wabaguzi) ni kundi la watu waliokata tamaa na maisha yao na wengine wao wanahisi kuwa kutokana na kushindwa kwao kimaisha kunatokana na mwingiliano wa watu kutoka mataifa mengine.

Wapo wabaguzi wengine wanaona tu kuwa watu wa mataifa mengine haswa kutoka Afrika, India na Mataifa masikini ni watu wa kuwatumikisha tu kama watumwa na hawapaswi kuwa na haki kama wao.

Kwa hizi nchi za Yuropa, Wabaguzi wanabanwa na sheria za nchi na ni kosa la jinai.

Uzuri wa hizi nchi, ukifanya kosa lolote litakalo kufikisha Polisi au Mahakamani, basi kosa ilo linawekwa kwenye kumbukumbu zako…

Ikitokea umeomba kazi sehemu, basi utambue kabisa mwajili ataomba uthibitisho wa utihifu wako wa sheria za nchi na ataomba kupitia tovuti maalum ya polisi, uko atawapa namba yako ya Kitambulisho cha taifa (National Identification Number).

Polisi watachofanya ni kuangalia makosa ya jinai yaliyoko kwenye faili lako na kumfahamisha mwajili anayekusudia kukuajili. Mwajili akikuta kuwa una kesi au ulikuwa na kesi za kibaguzi au makosa mengine kuna hatari ya yeye kukunyima ajira na haswa makosa ya kiubaguzi.

Hii inapelekea wabaguzi wengi kuwa waangalifu sana wanapotamka au kutenda uhalifu wao, na haswa utokea pale ambapo wanahisi wakifanya ubaguzi hakuta kuwa na ushahidi au hata kama ushaidi utapatikana basi yeye kama yeye hana cha kupoteza na hata akishtakiwa. (HAw wengi wao uwa washa jichokea kimaisha).

MANENO KAMA HAYA UHESABIKA KUWA NI UBAGUZI
Ikitokea Mzungu (mtu yoyote yule) akimwita Mwafrika mweusi au mtu wa taifa lolote lile kwa namna hii, uhesabika ni ubaguzi wa rangi au utaifa:

“You black” au Akimwambia mtu wa taifa lingine “Go back to your country” au “Go back to your Cave” au akitamka N wods kama vile Nigger au Paki (ili utumika kuwaita Wahindi, pila kujali kama ni Mpakistani au lah).

Maneno yote hayo Mbele ya sheria ya nchi, yanahisabika kuwa ni maneno ya kibaguzi na ukimshtaki na ushaidi ukipatika atafungwa na hayo maneno yatawekwa kwenye kumbukumbu zake na athari yake ni kwa yeye kutopata ajira kwenye sehemu zenye kutoa uduma za kijamii na hata serikalini.

Na kama ni mwanasiasa au ni mfanyakazi wa serikalini basi yupo hatarini kupoteza ajira yake serikalini na hata kutopata nafsi ya kuongoza kisiasa.

Hali yoyote ya kiubaguzi Ikikukuta, usiogope kuwataarifu polisi au mashirika ya kutetea haki za binadamu, popote pale ulipo.

Monday, 1 February 2021

SI KATIKA UISLAMU 

KUANIKA AIBU ZA WATU MITANDAONI.

Na Si Maadili Mazuri Katika Jamii

Hakika Mwenyezi Mungu anaamrisha kufanya uadilifu, na hisani, na kuwapa jamaa; na anakataza uchafu, na uovu, na dhulma. Anakuwaidhini ili mpate kukumbuka.
Surat An Nah'l 16:90

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Miaka hivi karibuni kumezuka Masheikh wengi wa kwenye mitandao ya kijamii na haswa vijana, ambao licha ya changamoto za kimaisha lakini kwa namna moja au nyingine wameweza kujifunza Uislamu wao, na kuelewa mawili matatu. Kwa kweli ni jambo la kuwapongeza sana vijana wenzetu.

Nawapongeza kwa sababu wameweza kushinda vishawishi kadhaa na kuamua kujitolea kutafuta elimu ili iwafae wao na jamaa zao hapa duniani na kesho akhera, Alhamdulillah.

Pamoja na kuwapongeza uko, pia nieleze masikitiko yangu makubwa kwa vijana wenzangu, ambao wamejawa na hamasa na msisimko mkubwa sana kwenye mambo kadhaa yahusuyo dini ya Kiislamu, na haswa kwenye kufutu na hata kwenye kutafuta suluhu za masuhala kadhaa kwa Waislamu na jamii kwa ujumla.

Hivi karibuni kumeonekana video ya Sheikh, akisuluhisha kashfa ya ugomvi wa Mama na mtoto wake, Kashfa ya aibu kubwa katika familia ile.

Video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, na kupelekea kuadhirika na kuvunjiwa heshima ya hao walio peleka kesi ile, mama na mtoto wake, pamoja na sheikh aliyekuwa ndio msuluhishaji wa kadhia ile, sidhani kama ingemtokea yeye au mke wake au hata mtoto wake angefurahia kwa kurekodiwa na kisha kuadhiriwa adharani, kwenye mitandao ya kijamii.

Bila kumung'unya maneno, nadiriki kusema kuwa; kutumwa kwa video ile Sheikh, umefanya makosa makubwa sana, umeeneza fitna kwenye mitandao ya kijamii.

Ni jambo zuri sana kusuluhisha ugomvi na kutoelewana kwa Waislamu na familia zao, tatizo lililo jitokeza ni uvunjifu wa maadili ya usikilizaji wa kesi kama zile umevunjwa, haikupaswa aidha wewe au yeyote yule kurekodi kwa video na kuisambaza video ile ya aibu, aibu ambayo wewe ulipaswa ubaki nayo mwenyewe moyoni na si kuisambaza kwenye mitandao ya Kijamii.

Ofisi za Kadhi na Masheikh wengine, wanapokea kesi za kila aina na zipo zinazofanana na hiyo na kubwa zaidi ya hiyo, lakini hatujawahi kuziona mitandaoni, zinabakia siri kwa wale walio husika tu.

Hizi tabia za kutumia mitandao ya kijamii kuwaonyesha watu wenye kuhitaji misaada au wenye kesi kama hizi, zimeenea kwa wengi.

Utakuta mtu yupo radhi kuanika aibu zake au za mwenzake kwenye group za mitandaoni na kila mmoja akaona au akasoma aibu zile kisa eti atafuta majibu aweze kurekebisha aidha ndoa yake au mahusiano yake na wazazi wake au na mwenza wake au hata ndugu yake.

Ndio utaona mtu anakwenda kwenye familia ya watu wahitaji kama vile; Wagonjwa Wajane, Mayatima, walemavu na wahitaji wengine, kisha baada ya kuwapa alichokusudia au wakati anawasaidia na hapo hapo anawarekodi kwa video na mapicha kisha, shwaa sekunde tu, habari zishasambazwa mitandaoni.

Hizi ni fitnah za shubuha ambazo zinamuingiza mtu katika madhambi na kuharibu yale yote mtu aliyo yafanya na haya mambo ni mapya na ni ukhuraafi ambayo yanaharibu amali za mtu.

Hakika tumeshafanya makosa na tunaendelea kufanya makosa, tunajitenga na tabia za Kiislam na tunarithisha mambo mabaya kwa kizazi chetu kwa maana ya watoto zetu. Hakika tunakitenga kizazi na Uislam.

Tuweni hadhari kwa hili enyi watu, na tusubiri katika Dini ya Allah na tushikamane nayo bila kujali mitihani itakayotufika ya watu. MwenyeziMungu anatufahamisha kupitia kwenye Qur'an kuwa;

Nyinyi mmekuwa bora ya umma walio tolewa watu, kwa kuwa mnaamrisha mema na mnakataza maovu, na mnamuamini Mwenyezi Mungu...
Qur'an Surat Al I'Mran 3110

Na Mtume Muhammad (salla Allahu 'alayhi wa-sallam) anatuambia kuwa:

"Yeyote atakayeishi baada yangu ataona tofauti nyingi; hivyo shikameni na Sunnah zangu na Sunnah za Makhalifah wangu waongofu baada yangu; shikamaneni nazo, na ziumeni kwa magego yenu. Na jihadharini na mambo ya kuzua, kwani kila uzushi ni upotevu".

"Mfano wa waumini katika kupendana kwao na kuoneana kwao huruma na kusaidiana kwao ni mfano wa kiwiliwili. Kinapopatwa na maradhi sehemu moja basi mwili wote hukesha kwa maumivu na machovu". Bukhari na Muslim

Friday, 17 July 2020

WAZANZIBAR KATIKA DIMBWI LA UKAFIRI.

Wa Sherehe za Mwaka Kogwa, Miji ya Unguja na Pemba.

Kama ilivyo miji iliyokuwa na Waislamu wengi na dini pia uwa na nguvu kiasi chake, Waislamu wa Zanzibar kwa miaka kadhaa iliyopita waliwahi kufikia hatua ya kufuata sharia chache katika Uislamu. Haswa zinazohusu ndoa na mirathi, na watawala (Sultani) wakiwateua makadhi kushughulikia hayo machache katika Uislamu.

Unguja Makadhi wa Kisunni ndio waliokuwa wengi na Pemba Makadhi wa Kiibadhi ndio waliokuwa wengi.

Licha ya mengi mazuri tunayo ambiwa na kuyasoma kwenye vitabu na vijarida, lakini Zanzibar nayo ina upande wapili wa imani, imani za Kikafiri, zilizojikita katika mioyo ya Wazanzibar kwa karne kadhaa sasa, kiasi baadhi ya mila zimekuwa ni ada kwao kuzitimiza.

Kila mwaka ifikapo kati ya mwezi wa saba na wa nane (Julai - Agosti) uko visiwani Zanzibar, kunakuwa na hekaheka za kusherehekea kukaribisha mwaka mpya wa Kikafiri, unaojulikana jina maarufu la Mwaka Kogwa.

ASILI YA MWAKA KOGWA

Hizi ni sherehe zenye asili ya Uajemi (Iran), na zinajulikana kwa jina la Nairuzi (Nowruz), yaani Mwaka Mpya wa Kiajemi au Siku mpya. Sherehe hizi zinatokana na dini ya Kimajusi (inayonasibishwa na dini za Uzorostani) waabudu moto na wanyama ya uko Iran.

Wenyeji hupenda kusema sherehe hizi zilianzishwa katika visiwa vya Zanzibar kutokana na mwingiliano wa kitamaduni kati ya wenyeji wa visiwa vya Zanzibar na Washirazi watu waliohamia wakitokea Iran, Ghuba ya Uajemi (Persian Gulf). Wakikimbia vita ambavyo vilitokana na uvamizi wa Waarabu Waislamu na kukimbilia Pwani ya Afrika ya Mashariki kati ya karne ya 6 au ya 7.

Washirazi si kwamba uko Zanzibar waliko kimbilia, walikuwa ni wageni, lahasha, bali Zanzibar ilikuwa ni moja ya vituo vyao vya kibiashara na uvuvi, tangia karne ya kwanza, 1BK.

Walipofika visiwani, waliwakuta na Wabantu na kuchanganyika nao, na visiwa vya Unguja na Pemba wakivihita ZANGBAR, Wakimaanisha Pwani au Ardhi ya watu weusi, wakifananisha na Zangbar, ya kwao Iran.

Mila na desturi zikachanganyika na baadhi kuendelezwa hadi leo hii, na tija yake ndio hizi sherehe za Mwaka Kogwa.

Mwaka Kogwa licha ya sherehe zingine mbalimbali, pia ujumuisha pamoja na kufanya ibada maalum za kikafiri (Moto) ikiwemo tambiko la kutambikia nchi ili kuleta bahati nzuri katika Mwaka Mpya.

Ibada ya tambiko, ufanywa na Mganga wa kienyeji, ambaye uwasha moto kibanda maalumu kilicho tayarishwa kwa ajili ya tambiko, uku anasoma dua, kwa kufuata mwelekeo wa moshi unapo elekea. Wakihitakidi kwamba mwelekeo wa moshi huo ndio wenye kutabiri mustakabari wa nchi aidha kuwe na kheri au shari kwa mwaka huo.

Baadhi ya michezo kwenye maadhimisho hayo ni pambano la kuchapana bakora, pambano ambalo hufanywa na wanaume tu, wanachapana kwa kila mmoja umchapa aliye jirani nae ili kutoana jeuri zao za mwaka uliopita. 
Zamani inasemekana zilitumika Silaha halisi lakini sasa hvi wanatumia fimbo zilizotokana na migomba, na aghalabu utokea vurugu kidogo za kuchapana kwa fujo.

Kiufupi Mwaka Kogwa ni sherehe ambazo, pamoja na mambo mengine, zinaashiria kuingia mwaka mpya wa Kiajemi (Nowruz).Tarehe hasa ya kuanzishwa kwa sherehe hizi haijulikani. Ila ni sherehe ambazo zimeshakuwepo kama sehemu ya mila za kale za wenyeji wa Zanzibar kwa zaidi ya mamia ya miaka sasa.

RAMADHAN KARIM

Read

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!